Welkom in de wereld van hernieuwbare grondstoffen

De Biobased Economy is een term die we gebruiken om aan te duiden dat voor de productie van materialen, producten en energie biomassa wordt gebruikt, in plaats van fossiele grondstoffen. Tot het begin van de 19e eeuw leefden we allemaal al in een Biobased Economy. Immers, het op grote schaal winnen van fossiele grondstoffen was nog niet aan de orde, laat staan het winnen van energie en waardevolle stoffen uit die fossiele grondstoffen. Vandaag de dag wordt door CoE BBE en vele anderen, om uiteenlopende redenen, hard gewerkt aan het terugkeren naar de Biobased Economy.

Hernieuwbare grondstoffen

biobased-economy
Schematische weergave Biobased Economy (Bron: Ministerie van EL&I)

Biomassa als grondstof is dus waar het om draait in de Biobased Economy. Deze biomassa kan afkomstig zijn uit reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw of voedingsmiddelenindustrie, maar kan ook specifiek geteeld worden voor toepassing in biobased energie, materialen, chemicaliën of transportbrandstoffen. Om er nu voor te zorgen dat de gebruikte grondstoffen weer terug groeien is zonlicht nodig en is het noodzakelijk om drie kringlopen te sluiten, die hierna worden genoemd. Belangrijk om te onthouden is dat biomassa niet alleen afkomstig is uit landbouw, maar ook uit bosbouw, tuinbouw en aquacultuur.

  • Koolstofkringloop – gewassen groeien door opname van atmosferische CO2 en deze komt in de verwerkingsfase of de ‘end of life’ fase weer vrij. Er komt geen fossiele energiedrager aan te pas en derhalve is er geen emissie van fossiele CO2
  • Nutriëntenkringloop – om te groeien hebben gewassen nutriënten (stikstof, fosfor en kalium) nodig. Door gebruik van dierenmest of humane mest op land- en tuinbouwgronden worden nutriënten weer beschikbaar gesteld voor nieuwe gewassen en verschraalt de bodem niet
  • Waterkringloop – water wordt onttrokken aan de bodem en moet in de vorm van hemelwater of bewatering worden teruggebracht, om uitdroging te voorkomen

Strikt genomen wordt de koolstofkringloop ook bij fossiele grondstoffen gesloten. Het verschil zit in het feit dat dat in het geval van biomassa via de lucht gebeurt en niet via gesteente, ertsen of mineralen. De periode van het sluiten van de kringlopen verschilt per geval. Sommige gewassen worden jaarlijks geoogst, maar ook bijvoorbeeld bomen worden gerekend tot biomassa en daar kan de cyclus tientallen jaren duren.

Food vs. Fuel

Er werd in het recente verleden nog wel eens gediscussieerd over de vraag of we landbouwgronden nu wel moeten aanwenden voor het dedicated telen van gewassen voor biobrandstoffen (maar ook andere grondstoffen voor de Biobased Economy), het zogenaamde food versus fuel debat. Recente studies wijzen uit dat, zelfs met een toenemende wereldbevolking en toenemende vraag naar biomassa voor de Biobased Economy, er meer dan genoeg arealen beschikbaar zijn voor de gecombineerde vraag.

Duurzaamheid in bredere zin

Is de Biobased Economy, met haar focus op de overgang van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen, nu de enige en allesomvattende oplossing voor de uitdagingen van vandaag de dag? Zeer zeker niet! CoE BBE ziet de Biobased Economy als belangrijke deeloplossing, maar er zal meer moeten worden gedaan. Voorkomen is gemakkelijker dan genezen en zo is focus op onnodig of inefficiënt materiaal- of energiegebruik nodig (zie ook: Trias Energetica (Duivestein) en de R-ladder (Cramer, 2014).

Biobased Economy wordt vaak samen genoemd (en zelfs verward met) de Circulaire Economie. De overeenkomsten met en verschillen tussen de twee termen leggen we hier uit.

Ook interessant

BIOMASSA     FOSSIELE GRONDSTOFFEN     BIOBASED GESCHIEDENIS

Onze Wiki pagina’s worden continu actueel gehouden en er komen steeds nieuwe pagina’s bij. Mis je een pagina of wil je reageren op deze pagina? Druk dan op onderstaande knop:

REAGEREN OP DIT ARTIKEL

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close