Bij MNEXT hebben we momenteel 7 lectoraten, elk onder leiding van een lector. Onlangs hebben we ook associate lectoren geïntroduceerd, personen die op het niveau van een lector werken maar zich richten op een specifiek vakgebied binnen het lectoraat. Dit stelt ons in staat om dieper in te gaan op thema’s die belangrijk zijn voor MNEXT. We spraken met onze recent benoemde associate lectoren, Miaomiao Zhou, Qian Zhou en Tanja Moerdijk, over hun motivaties en plannen.

Miaomiao Zhou, Associate Lector Slimme Fermentatie

Wat is jouw expertise?

Na mijn studie Klinische Geneeskunde en Informatica in China kwam ik 20 jaar geleden naar Nederland als masterstudent Bio-informatica aan de WUR. Vervolgens behaalde ik mijn PhD aan de Radboud Universiteit in Bio-informatica. Tijdens mijn carrière werkte ik bij NIZO en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, waar mijn interesses zich combineerden op het gebied van moleculaire biologie, microbiologie en informatica. Dit leidde tot mijn passie voor industriële fermentatie, een proces dat potentieel bijna alle organische moleculen kan biosynthetiseren. In 2015 ben ik bij Avans gaan werken. Sindsdien ligt mijn focus op het integreren van big data in life science-onderwijs en onderzoek naar slimme fermentatie.

Kun je meer uitleggen over het onderwerp van jouw associate lectoraat?

Fermentatietechnologie is een van de meest veelbelovende oplossingen voor het probleem van hulpbronnenongelijkheid en vervuiling. Ver ontwikkeld ten opzichte van het maken van zuurkool, kan moderne fermentatie met behulp van microbiële celfabrieken een grote verscheidenheid aan materialen produceren. Precisiefermentatie, gedreven door biotechnologie, evolueert naar grootschalige productie van chemicaliën en biobased materialen. Deze aanpak heeft het potentieel om alternatieven te genereren die vrij zijn van dierlijk materiaal.

Kun je iets noemen waar je op dit moment het meest trots op bent?

Ik ben er trots op dat ik het nieuwste onderzoek integreer in het onderwijs. De toekomst behoort toe aan de volgende generatie en het is essentieel om hen uit te rusten met de vaardigheden om geavanceerde technologieën en kennis te beheersen. Mijn positie, waarin ik onderzoek en onderwijs verbind, is voor mij meer dan alleen een baan, het is een persoonlijke toewijding. Ik voel me het meest trots op die ‘aha’-momenten wanneer studenten en junior onderzoekers verbinding maken met nieuwe kennis. Ik ben blij dat we ons onderzoeks-educatieproject FermiChem zijn gestart, hopelijk wordt het een van de vonken die ons de toekomst in stuwen.

Wat zijn je toekomstplannen en dromen in de rol van associate lector?

De synergie van big data, biotechnologie, AI en robotautomatisering stuwt industriële fermentatie naar “industrie 5.0”. Terwijl we deze evolutie navigeren, is mijn visie een gezamenlijke overgang naar een duurzame en geautomatiseerde productietoekomst. Met mijn expertise in informatica en industriële fermentatie wil ik samenwerken met docenten en studenten, en een gedeelde reis bevorderen in de groene en circulaire economie.

 

Qian Zhou, Associate Lector Chemische Valorisatie van Vaste Reststromen

Wat is jouw expertise?

Ik ben afgestudeerd in Chemische Technologie (MS, 2000) en Materiaalkunde (PhD, 2003) aan de Universiteit van Sichuan, China. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar het pyrolysegedrag van polyolefinen.

Na het behalen van mijn PhD ben ik bij de Universiteit van Sichuan gaan werken, waar ik me richtte op de chemische recycling van kunststoffen. In 2014 werd ik onderdeel van Avans en MNEXT als docent/onderzoeker, gespecialiseerd in (thermo)chemische valorisatie van vaste reststromen, waaronder biomassa en afvalplastics. Mijn expertise ligt in het gebruik van twee kerntechnologieën: pyrolyse (het proces van thermische ontbinding in afwezigheid van zuurstof) en solvolyse (het gebruik van reactieve oplosmiddelen om chemische bindingen te verbreken).

Kun je meer uitleggen over het onderwerp van jouw associate lectoraat?

Mijn lectoraat richt zich op het verkennen van nieuwe concepten, methode-ontwikkeling en verbetering van processen/producten voor de valorisatie van vaste reststromen, gebaseerd op onze kerntechnologieën: pyrolyse en solvolyse. We zetten plastic- en biomassaresten om, zoals cashewnootschalen, slib van papierfabrieken, thermoharders (epoxyhars, onverzadigde polyester) en composieten, en afvalverpakkingsmateriaal, in chemicaliën die kunnen dienen als bouwstenen voor nieuwe polymeren, geavanceerde materialen en energieproducten. De specifieke onderzoeksthema’s waar mijn lectoraat zich op richt zijn: chemische recycling van kunststofafval, biomassapyrolyse, upgrading en toepassing van pyrolysevloeistof en biokoolmodificatie en toepassing.

We ontwikkelen bijvoorbeeld methoden om cardanol effectief te extraheren uit pyrolysevloeistof en het te gebruiken als bouwsteen voor de productie van biobased recyclebare thermoharders.

Lees meer

Een ander onderwerp betreft de modificatie van de biokool en het relateren van de eigenschappen aan de grondstof en de pyrolyseomstandigheden. We hebben met succes biokool toegepast als biopolymeerverbeteraar.

Lees meer

Kun je iets noemen waar je op dit moment het meest trots op bent?

Ik heb het ontwerp, de ontwikkeling en inbedrijfstelling van de wormschroef-pyrolyse-reactor gedaan. We hebben de reactor gebruikt om verschillende grondstoffen te testen en de reactieomstandigheden te optimaliseren om de kwaliteit, opbrengst en bruikbaarheid van de pyrolyseproducten te verbeteren.

Wat zijn je toekomstplannen en dromen in de rol van associate lector?

We streven ernaar het vakgebied van (thermo)chemische valorisatie van vaste reststromen nationaal en internationaal erkend te maken door nauw samen te werken met mkb, onderwijs en kennisinstituten.

 

Tanja Moerdijk, Associate Lector Mariene Biobased Chemie

Wat is jouw expertise?

Ik ben afgestudeerd als analytisch chemicus en heb mijn PhD behaald aan de Universiteit van Amsterdam/Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Ik heb me gespecialiseerd in het toepassen van chemische kennis in de mariene ecologie. Aan de HZ University of Applied Sciences is mijn onderzoek praktijkgericht en richt zich op innovatie rondom laag-trofische biomassa, zoals (micro)algen en zeewier. Hierbij ligt de focus op waardevolle voedselproductie en duurzame vervanging van op fossiele brandstoffen gebaseerde verbindingen, met als doel de overgang van de voedselketen te bevorderen. Ik gebruik mijn expertise om studenten enthousiast te maken voor praktijkgericht onderzoek en betrek ze actief bij stages, afstudeeropdrachten en projectonderwijs.

Kun je meer uitleggen over het onderwerp van jouw lectoraat?

Door de overgang van de voedselketen te richten op het gebruik van laag-trofische biomassa, banen we de weg naar een duurzamere, veerkrachtigere en milieuvriendelijkere toekomst. Mariene hulpbronnen zijn overvloedig en hebben een lage milieubelasting in vergelijking met de traditionele landbouw. Mijn lectoraat omvat gebieden zoals duurzame (maritieme) eiwitten, smaak, aroma en textuurcomponenten, valorisatie van natuurlijke stoffen en duurzame verpakkingsmaterialen. Het chemische perspectief in voedselinnovatie speelt een cruciale rol bij het waarborgen dat voedsel niet alleen veilig is, maar ook voedzaam, smaakvol en voldoet aan de eisen en verwachtingen van consumenten in een steeds veranderende markt.

Kun je iets noemen waar je op dit moment het meest trots op bent?

Ik ben trots op de realisatie van het Joint Research Center Zeeland (JRCZ), een unieke, inspirerende onderzoeksomgeving. De scheikundelabs zijn goed georganiseerd en beschikken over uitstekende faciliteiten. Het JRCZ fungeert als een schakel tussen onderzoeksgroepen, kennisinstellingen en het mkb, waar mbo, hbo en wo studenten bij betrokken zijn! Samen streven we naar oplossingen voor uitdagingen die relevant zijn in een deltagebied zoals Zeeland. De focus ligt op thema’s als water, energie, voedsel en de biobased economie. Door onderzoek en praktische toepassing te verbinden, versterken we het zakelijke klimaat voor bedrijven en bewoners, waardoor de economie van Zeeland wordt versterkt.

Wat zijn je toekomstplannen en dromen in de rol van associate lector?

Ik wil nog meer samenwerken met andere onderzoeksgroepen om nieuwe ideeën te ontwikkelen, innovatieve technologieën te implementeren en kennisnetwerken en innovatie-ecosystemen rond de overgang van de voedselketen te ontwikkelen.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close