In november organiseerde ‘Wij zijn Katapult’ een studiereis naar Singapore om nieuwe vormen van publiek-private samenwerkingen te verkennen. Katapult is een groot netwerk van publiek-private-samenwerkingen in Nederland. Het is een van de aanjagers van de Centres of Expertise in Nederland. Vanuit de Avans-CoE’s gingen MNEXT-directeur Ralph Simons en BWNO-programmamanager Patrick Kuijken mee op reis. In dit interview vertellen ze over hun ervaringen in Singapore.

Publicatiedatum
22 december 2023
Onderzoeksgebied

Waarom werd deze reis georganiseerd?

Patrick legt het belang van Katapult uit. “Katapult is een groot netwerk van publiek-private samenwerkingen (PPS) in Nederland. De kracht van publiek-private samenwerkingen speelt een belangrijke rol bij hedendaagse uitdagingen zoals aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk, Leven Lang Ontwikkelen en innovatie in human capital door digitalisering. Katapult stond dan ook mede aan de wieg van het concept ‘Centers of Expertise’ ook vanuit de insteek dat die vormgegeven worden vanuit een publiek-private-samenwerking. Het reisgezelschap naar Singapore bestond uit vertegenwoordigers van scholen (hbo en mbo), FME Metaalunie, ministerie BZK en diverse PPS organisaties gericht op Leven Lang Ontwikkelen. Wanneer je samen op studiereis gaat, groeit het contact toch intensiever dan wanneer je een congres bezoekt.”

Duurzame innovatie in Singapore

“Singapore staat al jaren hoog in de ranking van meest innovatieve landen ter wereld en staat bekend als de ‘slimste stad’. De reis was vooral bedoeld om een inkijkje te krijgen hoe ze dat voor elkaar krijgen. We hadden veel bewondering voor de wijze waarop overheid-bedrijfsleven-onderwijs in Singapore samen zeer gefocust werken aan strak georganiseerde doelen. Een totaal andere aanpak dan het poldermodel zoals we dat in Nederland kennen’’, vertelt Patrick.

Patrick legt uit hoe de overheid nauw samenwerkt met bedrijfsleven en onderwijs vanuit een missie om het land verder te brengen. ‘’Een van de doelstellingen is om in 2030 voor 30% in de eigen voedselbehoefte te voorzien en dat in een stadstaat waar slechts 1% van het landoppervlak beschikbaar is voor agricultuur. Stadslandbouw wordt daarom enorm gestimuleerd, met urban farms, dakboerderijen en indoor vertical farming. Interessant was om te zien hoe het start-up bedrijf V-plus Agritech bezig is om duurzame landbouw te bedrijven door traditioneel gescheiden landbouwdisciplines te integreren in een multidisciplinair systeem. De strakke koers van de overheid zal er waarschijnlijk toe leiden dat met dit soort innovatieve bedrijven en de samenwerking met onderwijs de voedseldoelstelling ook wordt gehaald.”

 

Wat leverde de reis op?

”We brachten een bezoek aan bedrijven zoals Siemens en Sydrogen Energy, innovatieve organisaties en onderwijsinstellingen”, zegt Ralph.

Patrick legt uit hoe het onderwijs in Singapore is ingericht. ‘’De overheid bepaalt grotendeels hoe het curriculum is opgebouwd en ook hoe groot de instroom van opleidingen mag zijn. Interessant was ook de aanpak waarbij docenten bij de praktijkscholen (polytechnics) worden vrijgeroosterd om werkstages te lopen in bedrijfsleven om zo feeling te houden met de praktijk waarna ze nieuwe inzichten weer kunnen toepassen in het onderwijs.”

 

Hoe zit het met de brede welvaart?

‘’In een land dat tot de 5 rijkste van de wereld behoort, waar de werkloosheid laag is, criminaliteit minimaal en vertrouwen in de overheid groot is, zou je denken dat het in Singapore met de brede welvaart wel goed zit. Je moet dan wel voor lief nemen dat de overheid een sterk sturende rol heeft op het dagelijkse leven van de Singaporees maar bijvoorbeeld ook het onderwijs en het ecosysteem. Dit gecombineerd met strengheid en deugdzaamheid heeft geleid tot een enorme groei en indrukwekkende posities in vele global top 10 ranglijsten. Op de index gelukkigste landen ter wereld scoort Singapore aanmerkelijk lager waardoor er op het gebied van brede welvaart wellicht toch nog een verbeterpuntje is voor een land waar veel perfect lijkt. Het succes van Singapore hangt nauw samen met de sterk sturende rol van de staat maar is beslist een interessante inspiratiebron voor onze eigen benadering van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en het bouwen van succesvolle ecosystemen,’’ vertelt Patrick.

 

Leven Lang Ontwikkelen

Volgens Patrick was de strakke focus op het Leven Lang Ontwikkelen indrukwekkend. ‘’Leven Lang Ontwikkelen staat hier hoog op de agenda en is onderdeel van een meerjarenstrategie. Inwoners worden geacht op allerlei manieren trainingen, cursussen te volgen die flink gesubsidieerd worden door de overheid, docenten worden bijvoorbeeld geacht een tijdje mee te lopen in het bedrijfsleven zodat die kennis/ervaring terug naar het onderwijs gebracht wordt.‘’ Het bezoek aan het Life Long Learning Institute liet zien hoe zij via een breed pallet aan trainingen, cursussen opleidingen in combinatie met digitale technieken/AI erop gericht zijn om het Singaporese kennispotentieel ten volle te benutten.”

Ralph vult aan: ‘’Samenwerken is in Singapore de gewoonste zaak van de wereld. Dankzij inzet van de overheid werken overheid, scholen en bedrijven op alle belangrijke onderdelen samen. Noodzakelijke transities worden vertaald in heldere doelstellingen en plannen waarbij iedereen zijn eigen rol heeft en tegelijkertijd een onmisbare schakel vormt in het bereiken van dat doel, er is focus. En dat verbindt en versnelt de innovatie en de human capital aanpak: de overheid onderzoekt wat de industrie nodig heeft, beschrijft de benodigde skills en voert die door in de update van de curricula en in Leven Lang Ontwikkelen-programma’s.’’

 

Zou zo’n aanpak in Nederland ook werken?

“Hoewel de aanpak niet meteen overdraagbaar is op de Nederlandse situatie is de aandacht en focus op Leven Lang Leren wel degelijk iets waar we van kunnen leren. Bijvoorbeeld hoe dit in de volle breedte wordt uitgerold van jong tot oud waarbij het systeem zelfs zo ver is doorgevoerd dat trainingen en cursussen goedkoper worden naarmate je ouder wordt: iedereen doet in Singapore mee”, legt Patrick uit.

Ralph sluit af met zijn conclusie: ”Uiteraard zijn de cultuur en overheid in Singapore heel anders dan in Nederland. Toch denken we dat wij snel een tandje bij moeten zetten op het vlak van leren en ontwikkelen, anders gaan we steeds meer achterlopen. Je laten inspireren door een ander land kan helpen. En behalve het opdoen van persoonlijke kennis en inspiratie zit er ook veel waarde in het reflecteren met de groep op wat we kunnen leren en meenemen naar Nederland. En ook dat is waardevol voor het vervolg op de samenwerking met Singapore en met de deelnemers onderling. De eerste afspraak met collega’s van verschillende CoE’s van Fontys staat al gepland.”

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close