Read further below for the english version

Introductie

In het kader van het onderzoek in het project “Preventie van ammoniakemissies bij kunstmestvervangers” is het Centre of Expertise op zoek naar een Stagiaire chemie (V/M). Het doel van dit onderzoek is om ammonia uit dierlijke mest naar andere nuttige stikstofhoudende componenten om te zetten om te voorkomen dat deze ammonia in de lucht komt en leidt tot verzuring van het landschap en verlies aan biodiversiteit. Hierbij wordt op lab schaal de chemische omzetting van ammoniak naar nitraat en nuttige organisch stikstofhoudende producten (bijv ethanolamine) onderzocht.

Wat: Het opzetten en uitvoeren van een syntheseroute voor de omzetting van Ammoniak naar nitraat en organische stikstofhoudende producten. Waar: Avans Hogeschool Breda Wanneer: September 2020 – Januari 2021

 

Uitdagend werk

Als stagiair bij dit onderzoek zul jij aan de slag gaan aan de chemische omzetting van ammoniak naar nitraat en organische stikstofhoudende producten. Je zult hierbij leren om een geschikte syntheseroute op te zetten en uit te voeren op labschaal. Daarnaast zul je kwalitatieve en kwantitatieve analyses uitvoeren op de gesynthetiseerde producten.

Voor deze werkzaamheden behoort een stagevergoeding van 350 euro per maand tot de standaard.

 

Juiste match

Het Centre of Expertise is op zoek naar een HBO stagiaire voor de periode van september 2020 tot en met januari 2021 met een affiniteit in de organische chemie met minimaal de volgende kwalificaties:

– Kennis heeft van diverse analysetechnieken zoals HPLC, GC, spectrofotometrie.

– Kennis heeft van organische chemie

– De Nederlandse en/of Engelse taal beheerst is een vereiste

– Enige kennis van Excel voor dataverwerking

 

Bewuste keus

Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is in deze vacature, dan kunt je contact opnemen met Mike Nuiten

m.nuiten2@avans.nl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Internship chemistry

Introduction

In the context of the research in the project “Prevention of ammonia emissions from fertilizer substitutes”, the Center of Expertise is looking for an Chemistry Intern (V/M) The aim of this research is to convert ammonia from animal manure to other useful nitrogen-containing components in order to prevent this ammonia from entering the air and lead to acidification of the landscape and loss of biodiversity. Focus of the investigations will be on the chemical conversion of ammonia to nitrate and useful organic nitrogen-containing products (e.g. Ethanolamine).

What: Develop a synthesis route for the conversion of ammonia to nitrate and other organic nitrogen containing products. Where: Avans Hogeschool Breda When: September 2020 – January 2021

Work

As an intern in this research you will work on the chemical conversion of ammonia to nitrate or other organic nitrogenous products. You will learn to set up and implement a suitable synthesis route on a lab scale. In addition, you will perform qualitative and quantitative analyzes on the synthesized products.

Internship compensation of 350 euro per month is standard.

Profile match

The Center of Expertise is looking for an HBO intern for the period of September 2020 to January 2021 with an affinity in organic chemistry with at least the following qualifications:

– Has knowledge of various analysis techniques such as HPLC, GC, spectrophotometry.

– Has knowledge of organic chemistry

– Speaking the Dutch and/or English language

– Some knowledge of Excel for data processing

 

If you are or know someone who is interested in this vacancy, please contact Mike Nuiten

m.nuiten2@avans.nl

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close