08 april 2024
Gezamenlijk het grote tekort aan vakbekwaam personeel voor de energietransitie aanpakken
Er wordt weer een extra stap gezet in het oplossen van arbeids- en vaardigheidstekorten bij bedrijven die zich richten op de energietransitie: verschillende mbo en hbo-instellingen en bedrijven in Noord-Brabant gaan gezamenlijk een scholingsmodel voor werkende Brabanders ontwikkelen die zich willen om- en bijscholen voor energietransitieberoepen. Ze willen hiermee het grote tekort aan vakbekwaam personeel op verschillende niveaus aanpakken. Het project wordt gefinancierd door de LLO-Katalysator. Dit is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen in het middelbaar onderwijs, hogescholen en universiteiten samenwerken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, om zo een stevige impuls te geven aan Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
21 februari 2024
Frissere klaslokalen dankzij studenten: SAS Viya Dashboard in actie!
Vermoeidheid en concentratieproblemen bij studenten door een te hoog CO2-niveau in een klaslokaal is een groot probleem. Maar stel je voor dat je een dashboard kan ontwikkelen dat op basis van realistische sensorgegevens analyses en voorspellingen uitvoert om het binnenklimaat van een klaslokaal te optimaliseren. In de minor Data Science for Smart Industry namen Valerie Giezen en Quentinn Verkolf, studenten Informatica en Technische Bedrijfskunde, de uitdaging aan. Ze werden in hun opdracht voor het project Brains for Buildings begeleidt door docent-onderzoeker Mertijn Weeda.
29 januari 2024
Future Rethinkers presenteren: de toekomst
MNEXT gelooft in kennisdeling. Dat werkt alle kanten op, ook wijzelf leren continu! Op 18 januari is het de beurt aan onze stagiair(e)s en minorstudenten om hun opgedane kennis te presenteren. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijke posters, die de studenten maken naar aanleiding van hun eigen onderzoek. Een middag om verscheidene interne en externe stakeholders te inspireren.
18 januari 2024
De Academische Werkplaats Klimaat & Energie
In de Academische Werkplaats Klimaat & Energie van Tilburg University bundelen MNEXT (Avans Hogeschool), Alliander, Stedin, Enexis, Essent, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Vereniging Eigen Huis, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Midpoint Brabant, en Heijmans, hun krachten om de energietransitie in de regio te versnellen. Wat hierbij opvalt is dat binnen de academische werkplaats niet alleen de technologische maar vooral de sociale innovatie rondom de energietransitie naar voren komt. MNEXT is een belangrijke partner in deze samenwerking vanwege de bijdragen van het lectoraat Smart Energy, het onderwijsportfolio energietransitie en het SEnD Lab. De verbinding met het lectoraat Smart Energy zorgt met name voor een praktisch, technisch-inhoudelijke impuls voor de universiteit.
15 januari 2024
Proef de sfeer van het startcongres Energie(k) Onderwijs
Meer vakbekwaam personeel opleiden voor de energietransitie. Dat was het gemeenschappelijke doel van alle projectpartners en deelnemers tijdens het startcongres Energie(k) Onderwijs. Want de energietransitie ligt niet in de toekomst, deze is nu al in volle gang. Het was een leerzame, inspirerende en energieke dag. Bekijk hier de sfeerimpressie.
08 december 2023
Luister de Ecosofie Podcast over de Energietransitie
In de Ecosofie podcast gaan experts met elkaar in gesprek over het verduurzamen van de samenleving. In deze door MNEXT mee mogelijk gemaakte afleveringen wordt de energietransitie haarfijn uitgelegd.
24 november 2023
Smart Energy studenten glimlachend in de strijd tijdens Techathon ’23
Inmiddels is het een mooie traditie geworden voor studenten die betrokken zijn bij het lectoraat Smart Energy: deelname aan de jaarlijkse Techaton! Ondanks dat onze studenten onder begeleiding van onderzoeker Hugo de Moor ook dit jaar weer voor stevige concurrentie zorgde, ging de winst helaas aan hun neus voorbij. “Maar dat is ook niet het belangrijkste van zo’n dag.” aldus Myla Gonzalez Alonso. “We hebben technisch veel van elkaar én van de andere teams geleerd. Je ziet wat studenten bezig houdt maar ook welke uitdagingen er spelen bij gemeenten en bedrijven. En wat ook natuurlijk ook niet onbelangrijk is, we hebben ontzettend veel lol met elkaar gehad!”.
09 november 2023
Zonder vakmensen gaat het niet lukken met de energietransitie
Niet alleen in de zorg, het onderwijs of de IT is het tekort aan medewerkers groot. Ook de energietransitie dreigt vast te lopen door een gebrek aan arbeidskracht. Daarom is Avans / MNEXT mede-initiatiefnemer van het project Energie(k) Onderwijs. Op woensdag 29 november vindt de officiële kickoff plaats in het Provinciehuis van Antwerpen.
09 november 2023
Met Bredanaars aan de slag met de energietransitie
Onlangs vond het Energiefestival plaats in het Urban Living Lab bij de Uitvindfabriek in Breda. Een festival dat fungeert als  een platform voor betrokkenheid van burgers, kennisinstellingen en de gemeente bij de lokale energietransitie. Dit festival heeft als hoofddoel het stimuleren van een dialoog over het verduurzamen van het energiesysteem in de regio Breda. Dit alles met het oog op een groenere toekomst. Deze inspanningen sluiten naadloos aan bij de missie van het lectoraat Smart Energy!
05 juli 2023
Meer vakmensen opleiden voor de energietransitie
Een nieuw grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken is gestart. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project is het afgelopen jaar tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de projectpartners en Promint projectmanagement en heeft een omvang van € 4.200.000,-.
03 juli 2023
30% energiewinst voor waterschap Brabantse Delta
In een uniek samenwerkingsverband tussen het lectoraat Smart Energy, Avans studenten en waterschap Brabantse Delta worden innovatieve onderzoeken uitgevoerd. Het doel daarvan is: energie besparen, het elektriciteits- en rioolnet beter balanceren, processen optimaliseren en kennis vergaren. De studenten, afkomstig uit verschillende disciplines, werken actief samen met bevlogen begeleiders van het waterschap en onder begeleiding van Jobert Ludlage. Hij is docent-onderzoeker binnen het Lectoraat Smart Energy en kijkt mee hoe de studenten nieuwe oplossingen bedenken en implementeren. Deze samenwerking biedt zowel de studenten, het lectoraat als het waterschap waardevolle voordelen en inzichten.
03 juli 2023
Waardevol certificaat Smart Energy Lab Training voor RWE medewerkers
Een nieuwe groep RWE medewerkers heeft de Smart Energy lab training bij Avans Hogeschool succesvol afgerond. Zij hebben nu nog meer kennis van het gedrag van ons elektriciteitssysteem gedurende de energietransitie. Lucas-Nülle Training Systems geeft namelijk een helder beeld van de bijdrage van zon en wind op onze elektriciteitsvoorziening en het effect van verdergaande elektrificiering. Dat is nog eens kennis waar je wat aan hebt als je nu de energietransitie wilt versnellen!

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close