24 november 2023
Smart Energy studenten glimlachend in de strijd tijdens Techathon ’23
Inmiddels is het een mooie traditie geworden voor studenten die betrokken zijn bij het lectoraat Smart Energy: deelname aan de jaarlijkse Techaton! Ondanks dat onze studenten onder begeleiding van onderzoeker Hugo de Moor ook dit jaar weer voor stevige concurrentie zorgde, ging de winst helaas aan hun neus voorbij. “Maar dat is ook niet het belangrijkste van zo’n dag.” aldus Myla Gonzalez Alonso. “We hebben technisch veel van elkaar én van de andere teams geleerd. Je ziet wat studenten bezig houdt maar ook welke uitdagingen er spelen bij gemeenten en bedrijven. En wat ook natuurlijk ook niet onbelangrijk is, we hebben ontzettend veel lol met elkaar gehad!”.
09 november 2023
Zonder vakmensen gaat het niet lukken met de energietransitie
Niet alleen in de zorg, het onderwijs of de IT is het tekort aan medewerkers groot. Ook de energietransitie dreigt vast te lopen door een gebrek aan arbeidskracht. Daarom is Avans / MNEXT mede-initiatiefnemer van het project Energie(k) Onderwijs. Op woensdag 29 november vindt de officiële kickoff plaats in het Provinciehuis van Antwerpen.
09 november 2023
Met Bredanaars aan de slag met de energietransitie
Onlangs vond het Energiefestival plaats in het Urban Living Lab bij de Uitvindfabriek in Breda. Een festival dat fungeert als  een platform voor betrokkenheid van burgers, kennisinstellingen en de gemeente bij de lokale energietransitie. Dit festival heeft als hoofddoel het stimuleren van een dialoog over het verduurzamen van het energiesysteem in de regio Breda. Dit alles met het oog op een groenere toekomst. Deze inspanningen sluiten naadloos aan bij de missie van het lectoraat Smart Energy!
05 juli 2023
Meer vakmensen opleiden voor de energietransitie
Een nieuw grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken is gestart. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project is het afgelopen jaar tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de projectpartners en Promint projectmanagement en heeft een omvang van € 4.200.000,-.
03 juli 2023
30% energiewinst voor waterschap Brabantse Delta
In een uniek samenwerkingsverband tussen het lectoraat Smart Energy, Avans studenten en waterschap Brabantse Delta worden innovatieve onderzoeken uitgevoerd. Het doel daarvan is: energie besparen, het elektriciteits- en rioolnet beter balanceren, processen optimaliseren en kennis vergaren. De studenten, afkomstig uit verschillende disciplines, werken actief samen met bevlogen begeleiders van het waterschap en onder begeleiding van Jobert Ludlage. Hij is docent-onderzoeker binnen het Lectoraat Smart Energy en kijkt mee hoe de studenten nieuwe oplossingen bedenken en implementeren. Deze samenwerking biedt zowel de studenten, het lectoraat als het waterschap waardevolle voordelen en inzichten.
03 juli 2023
Waardevol certificaat Smart Energy Lab Training voor RWE medewerkers
Een nieuwe groep RWE medewerkers heeft de Smart Energy lab training bij Avans Hogeschool succesvol afgerond. Zij hebben nu nog meer kennis van het gedrag van ons elektriciteitssysteem gedurende de energietransitie. Lucas-Nülle Training Systems geeft namelijk een helder beeld van de bijdrage van zon en wind op onze elektriciteitsvoorziening en het effect van verdergaande elektrificiering. Dat is nog eens kennis waar je wat aan hebt als je nu de energietransitie wilt versnellen!
11 mei 2023
Meld je aan voor nieuwe Smart Energy labtrainingen
Stilstand in kennis van de energietransitie is achteruitgang. Maar niet voor deze 1e groep enthousiaste MBO en HBO docenten! Zij hebben namelijk de Smart Energy Labtraining gevolgd in het Smart Energy Delivery Lab van Avans Hogeschool.  “De training legt in korte tijd een stevig fundament voor wat er allemaal komt kijken bij de energietransitie, elektriciteitsnetten en alternatieve energie” aldus één van de enthousiaste deelnemers.  
14 april 2023
Solar TukTuk eyecatcher voor energietransitie onderzoek en onderwijs
Studenten vanuit verschillende onderwijsniveaus (VMBO, MBO, HBO) en onderzoekers van het lectoraat Smart Energy van Avans Hogeschool zijn samen een SolarTuk aan het bouwen. De studenten zijn zo enthousiast over het project dat ze aan het einde van de dag vaak niet eens naar huis willen. Hoe mooi is dat!
30 maart 2023
Politiek is belangrijk, ook voor de energietransitie!
Op de avond vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten is door Brabant geeft Energie het initiatief genomen om een discussie te starten over welke positie Brabant de komende jaren moet innemen in de energietransitie.
22 december 2022
Werken en knutselen met data voor iedereen
Om de energietransitie te laten slagen en mensen hierin mee te krijgen, heb je ontzettend veel data nodig. Veel Avans medewerkers en studenten willen wel aan de slag met deze data maar vinden het toch vooral ook erg complex en abstract. Tel daarbij op dat veel mensen nog steeds denken dat de energietransitie een (elektro)technisch probleem is en mensen haken daarop af. Om studenten en medewerkers op een laagdrempelige manier toch met data laten werken is het lectoraat Smart Energy daarom een samenwerking aangegaan met SAS.
19 december 2022
Cruciale verbindingen maken
Om de energietransitie te realiseren hebben we vooral goed opgeleide, vakbekwame mensen op alle niveaus nodig. Onder dat motto heeft een consortium van Avans Hogeschool, TU/e, Summa College en enkele kleine en middelgrote bedrijven de afgelopen jaren de regionale Energy Learning Community opgericht. De afgelopen jaren hebben zij in een project, gefinancierd door OPZuid en geleid door Stimulus, scholieren van MBO, HBO en universiteit bij elkaar gebracht en gekoppeld aan mkb-ers uit de regio.
19 december 2022
SolarTuk voor en door onderwijs
Energy en mobiliteit: een actueel vraagstuk, zeker nu door de klimaat- en energietransitie voertuigen steeds vaker rijden op elektriciteit in plaats van fossiele brandstof. Als mogelijke oplossing op dit vraagstuk bouwden studenten en onderzoekers van het lectoraat Smart Energy samen de SolarTuk.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close