Avans Hogeschool heeft toestemming gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de bekostiging van de master Material & Energy Transition. Deze nieuwe master belicht het thema duurzaamheid vanuit een technisch perspectief. Het is de eerste van 7 nieuwe cross-sectorale masters die Avans vanaf 2025 wil aanbieden. En die verbonden zijn aan de onderzoekszwaartepunten van de hogeschool. Hiermee richt Avans zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en transitievraagstukken van de toekomst. Medio 2023 wordt de master ter accreditatie aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voorgelegd.

Publicatiedatum
2 september 2022
Onderzoeksgebied

Klimaatproblematiek

Han van Osch, programmamanager bij Avans: “Studenten werken binnen deze master samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties om klimaatproblemen met technische oplossingen een halt toe te roepen. Zij doen dit door te kijken naar de laatste ontwikkelingen op materiaal- en energiegebied. Met een gedegen technische basiskennis en een systematische werkmethode, gaan zij de huidige processen en manier van werken in positieve zin veranderen.”

In de komende maanden wordt de master samen met experts uit de beroepspraktijk verder ontwikkeld. Avans streeft ernaar om in september 2024 de eerste studenten voor deze master te ontvangen.

Doorwerking onderzoek

Steeds vaker vraagt de arbeidsmarkt om hoogopgeleide professionals, die met een kritisch en onderzoekend vermogen kunnen bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarom zet Avans met het nieuwe masteraanbod in op de doorwerking van onderzoek naar onderwijs en de beroepspraktijk. Masterstudenten kunnen zo direct bijdragen aan de kennisprogramma’s van de lectoraten en expertisecentra. En de beroepspraktijk krijgt rechtstreeks toegang tot onderzoeksresultaten en kennis.

Van Osch: “Als hogeschool willen we onze verantwoordelijkheid nemen in een wereld die steeds sneller verandert. Dit doen we door wendbare en flexibele professionals op te leiden die bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close