Om zuinig om te gaan met plantaardige grondstoffen en landbouwgrond dienen ook plantaardige grondstoffen circulair te worden ingezet. De stichting Biobased Delta maakt zich al sinds 2012 hard voor de groei van de biobased economie in de Delta regio. Zij doet dit onder andere door bedrijven onderling te verbinden, startups te helpen met adviezen over technologie en markt, projecten op te starten en jaarlijkse bijeenkomsten te organiseren. Met name de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant zijn belangrijke stakeholders van de stichting. Zij hechten veel belang aan circulariteit. Daarom is op woensdag 5 februari, tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden van het ecosysteem in de Delta regio, bekend gemaakt dat de stichting voortaan Circular Biobased Delta heet. 

Publicatiedatum
6 februari 2020

10 jarenplan

Voor de naam bekend werd gemaakt, gaf Willem Sederel, bestuurslid van Circular Biobased Delta, een presentatie over het 10 jarenplan waarmee de stichting 10 megaton CO2 uitstoot wil reduceren in 2030. Het plan is gebaseerd op vier pijlers: business, technologie, talent ontwikkeling en ecosysteem ontwikkeling. Willem: “We onderzoeken een groot aantal innovatieve mogelijkheden die bij kunnen dragen aan de realisatie van de het gewenste CO2-reductie. We moeten 100, misschien wel 200 initiatieven de revue laten passeren om de parels te identificeren die wij ondersteunen in hun groei. Zelfs als 50% mislukt, zijn er dan nog voldoende projecten over om de CO2 reductie target te halen”. Zelf jaagt de stichting vier flagship programma’s aan: Sugardelta, Redefinery, Biorizon en Bio asfalt. Circular Biobased Delta heeft ook de markten geïdentificeerd waarin op basis van deze technologieën de grootste winst te behalen valt: bouw/infra, verpakkingen en biobrandstoffen.

Coördinator van het netwerk

Circular Biobased Delta is een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt. De stichting is de spil waar het ecosysteem om draait en heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. Om deze coördinerende rol goed te kunnen vervullen, nodigde het bestuur van de stichting de faciliterende organisaties binnen het ecosysteem uit om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan applicatiecentra, labs, havens, kennisinstellingen en innovatieve industrieparken. Behalve de presentatie van het 10-jarenplan stond ook een brainstorm op de agenda. De aanwezigen gingen in groepen uiteen om te formuleren wat zij van Circular Biobased Delta verwachten en op welke thema’s ze op korte termijn willen samenwerken met elkaar.

“Een mooie aftrap van een broodnodige effectievere samenwerking”

Voorzitter Herman de Boon kijkt terug op de bijeenkomst: “De vertegenwoordigers van onze partners in het ecosysteem waren kritisch maar opbouwend. Ze kwamen met ideeën over wat nog beter kan en men onderkende het gezamenlijk belang. Kortom; inspirerend en hoopvol. Er wordt snel gevolg gegeven aan de waardevolle oogst van de brainstorm sessie. En er volgen nieuwe bijeenkomsten die meer de diepte ingaan op thema’s waarop we intensiever willen samen werken. Het is in ons aller belang om de samenwerking te intensiveren. We zijn allemaal gevestigd in deze bijzondere maar kwetsbare Deltaregio. Er liggen enorme kansen, dankzij de unieke combinatie van hoogtechnologische land- en tuinbouw en chemie, toonaangevende kennisinstellingen, een unieke logistieke infrastructuur, onder andere door de havens, en actieve en betrokken overheden. Daarmee hebben we de potentie om een leidende positie in te nemen in de wereldwijde biobased economie. En daar dragen wij als Circular Biobased Delta graag ons steentje aan bij.”

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close