Hoe kunnen we de kracht van samenwerking en innovatie tussen verschillende betrokken partijen benutten om duurzame biobased vooruitgang te stimuleren?

Op 26 maart 2024 kwam een divers gezelschap bijeen in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam voor het Biobased Symposium. Met deze geïnteresseerden werden de samenwerkings- en innovatiemogelijkheden verkend om duurzame biobased vooruitgang te stimuleren. Met als thema “Samenwerken voor maatschappelijke impact door collectieve innovatie” bood het symposium een dynamische omgeving voor kennisdeling en creativiteit.

Publicatiedatum
28 maart 2024
Onderzoeksgebied

Het symposium begon met inspirerende presentaties, waaronder een keynote speech van circulaire innovatie-expert Alexander Prinsen, die deelnemers aanmoedigde om te denken aan systeemdenken en visionair leiderschap als drijvende krachten achter duurzame vooruitgang.

 

In de sessie ‘De tomaat is het waard’ stond de hoogwaardige verwaarding van tomatenreststromen centraal, waarbij de uitdagingen van plasticgebruik in de teelt werden belicht. Sensemaking, een methodologie waarbij de hele keten betrokken is, werd ingezet om twee belangrijke uitdagingen aan te pakken: het realiseren van plasticvrije reststromen en het maximaliseren van de waarde van tomatenresten. Discussies binnen de groepen brachten verschillende inzichten naar voren, zoals de prijs van plasticvrije alternatieven, het ontbreken van duidelijke businesscases en de behoefte aan meer onderzoek naar hoogwaardige toepassingen. Een suggestie voor beide uitdagingen was om bestaande technologieën te verkennen en deze te combineren voor nieuwe innovaties.

 

De sessie ‘Gezondheidsaspecten van biobased renoveren door woningcorporaties’, benadrukte de behoefte aan data over de effecten van biobased materialen in woon- en werksituaties. Door onderzoek en monitoring kunnen we consensus bereiken over hun effecten, wat kan leiden tot verbeteringen in schaalbaarheid, kosten en de gezondheid van binnen- en buitenruimtes. Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende disciplines is essentieel voor verdere ontwikkeling en implementatie van biobased materialen. Kortom, het delen van resultaten en het faciliteren van samenwerking zijn cruciaal voor een gezonde, duurzame toekomst.

 

 

De sessie ‘Goede Groei: de groeistrategieën uit de natuur’ bood inspiratie voor deelnemers om natuurlijke principes toe te passen voor persoonlijke en zakelijke groei. Door te kijken naar biologische strategieën zoals die van cactussen, mieren en pinguïns, werden deelnemers aangemoedigd om na te denken over het voorkomen van burn-outs in snelgroeiende bedrijven en het benutten van “gratis” beschikbare energie. Het biomimicry design process bood praktische handvatten om deze inzichten toe te passen in eigen groeiuitdagingen, afgestemd op marktcontext en doelgroepbehoeften. Deze sessie bood niet alleen inzichten uit de natuur, maar ook concrete handvatten voor toepassing in de praktijk van groeiende organisaties.

 

Het symposium bood niet alleen een platform voor het delen van kennis en ervaringen, maar moedigde ook actieve deelname aan en het aangaan van waardevolle verbindingen tussen gelijkgestemden aan. De deelnemers werden aangemoedigd om hun ervaringen en inzichten te delen, wat resulteerde in een vruchtbare uitwisseling van ideeën en een collectieve drive om verdere stappen te zetten in de richting van duurzame biobased vooruitgang.

Klik hier voor een korte impressie van de dag 

                                                                   

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close