Het Centre of Expertise Biobased Economy is één van de oprichtende instellingen van de ICA Community of Practice Bioeconomy Education (CoP Bio-Edu). Deze community bestaat uit docenten van verschillende Europese onderwijsinstellingen die de ambitie hebben om de impact van bio-economie onderwijs in Europa te vergroten. De doelstellingen van de CoP zijn allemaal gericht op ervaringen en good practices delen, projecten ontwikkelen en de aansluiting opzoeken met het bedrijfsleven.

Publicatiedatum
12 december 2022
Onderzoeksgebied

We zijn twee jaar geleden gestart als resultaat van het Europese project BioCannDo. Ondertussen organiseerden we al enkele interessante evenementen zoals een tweedaagse workshop over interdisciplinair onderwijs in 2022.

Het grotere plaatje
Prof. Dr. Ingar Janzik van het Bioeconomy Science Center in Duitsland was mede organisator van de workshop. Ze blikt samen met ons terug: “Interdisciplinariteit is een voorwaarde voor de bio-economie en moet een integraal onderdeel zijn van het onderwijs over de bio-economie. We gingen tijdens de workshop in op de vraag hoe dit concept en deze mindset te implementeren in bestaande curricula van bachelor- en masteropleidingen. We hebben aan de hand van best practices uit heel Europa geleerd dat er veel manieren zijn om dit doel te bereiken. Ze variëren van zeer interdisciplinaire bachelorprogramma’s, die “slechts” een basiskennis opleveren in veel disciplines met een grotere focus op overdraagbare vaardigheden, tot zeer disciplinaire bacheloropleidingen met een “add-on” cursus over interdisciplinair denken die studenten in staat stelt om over verschillende disciplines heen te communiceren.

De lokale situatie (bijvoorbeeld de bestaande structuren, institutionele beperkingen, eisen van de lokale industrie of nationale beleidsprogramma’s) had altijd een sterke invloed op het ontwikkelingsproces voor dergelijke curricula. Maar over het algemeen was men het er over eens dat we uiteindelijk op elk niveau (persoonlijk, lokaal en regionaal, globaal en in de tijd) een bewustzijn voor duurzaamheid moeten creëren en studenten in staat moeten stellen het ‘grote geheel’ te zien. Hiervoor is uitwisseling nodig tussen alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de bio-economie (onderwijs, industrie, beleidsmakers enz..”

In de nabije toekomst gaan we door met het organiseren van evenementen en hopen we interessante projecten op te starten in het domein van het bio-economieonderwijs. Dit alles in nauwe samenwerking met industriële partners en EU-organisaties.

We komen graag in contact met onderwijzers van de verschillende onderwijsniveaus (met name beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs) en nodigen je uit om deel uit te maken van onze community. Neem hiervoor contact op met Han van Osch.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close