Green Hub Project afgerond

Recent is het project Green Hub afgerond waarin het lectoraat Biobased Resources & Energy van MNEXT samen met het Avans lectoraat Data Science & ICT, Grondstoffen Collectief Nederland en New Economy op zoek gingen naar óf, en zo ja hoe, een platform kan bijdragen aan het stimuleren van waardeketens voor groene reststromen.

Publicatiedatum
19 december 2023
Onderzoeksgebied

Er is veel kennis beschikbaar over het verwaarden van groene reststromen maar vaak is deze informatie niet gecentraliseerd, niet up-to-date, alleen tegen betaling beschikbaar of niet toegankelijk.

Er liggen dus kansen voor een open-source, up-to-date platform dat zich richt op het samenbrengen van informatie, innovatie en kennisuitwisseling rond groene reststroom ketens. Om dit verder vorm te geven is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden en behoeften van stakeholders. en hoe deze te vertalen naar een concrete en haalbare oplossing.

Inzichtelijk maken van kennis

De eerste stap is uitgevoerd door middel van interviews met stakeholders uit de keten (aanbieders, verwerkers/producenten en afnemers). Is er behoefte aan een platform én waaraan zou dit platform moeten voldoen? Ongeveer 75% van de geïnterviewde personen gaf aan meerwaarde te zien in een platform. Er is met name behoefte aan het inzichtelijk maken van beschikbare kennis ten aanzien van het verwaarden van groene reststromen. Een overzicht van groene reststromen die via bepaalde technologieën tot (verschillende) eindproducten verwerkt kunnen worden.

Mediawiki

In de tweede stap is er gekeken naar geschikte applicaties en software die de opzet van zo’n  platform kan realiseren. Het platform moet een duidelijke link leggen tussen groene reststromen, technologieën en eindproducten. Zowel van grondstof naar (bio) materiaal als andersom, waarbij technologie de verbindende schakel is. Er zijn ruim 40 verschillende opties bekeken waaruit een selectie van 5 verschillende platformen nader zijn onderzocht omdat deze het meeste zouden kunnen voldoen aan de gewenste invulling. Uiteindelijk kwam Mediawiki als meest geschikte optie uit de bus. Het project is afgesloten met een roadmap die de benodigde stappen beschrijft om een Mediawiki platform te realiseren.

MNEXT gaat kijken of het mogelijk is om een Mediawiki platform te realiseren en onderhouden. Heb je interesse of wil je meer weten, laat het ons weten. De volledige rapportage is onderstaand terug te lezen.

Eindrapport Green Hub

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close