Twee bijzonder actuele thema’s zijn het, die nauwelijks met elkaar te verenigen zijn; De komende jaren moeten er in Nederland 900.000 woningen worden gebouwd en tegelijkertijd is de biodiversiteit, wereldwijd, sinds 1970 met een schokkende 69% afgenomen. In de lijstjes over biodiversiteit ‘presteert’ Nederland zelfs ver onder het Europees gemiddelde. Een oorzaak van dit alles is dat we de beschikbare ruimte in Nederland de afgelopen decennia zijn gaan verdelen. Óf je loopt in een natuurgebied, óf je fietst in een stad, met alleen hier en daar een groenstrook of een boom. Dat kan anders. Dat moet anders. Wat nou als we de natuur uitnodigen om mede gebruik te maken van de stedelijke omgeving?

Publicatiedatum
28 november 2022
Onderzoeksgebied

In het project Versnelling van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kijken we op drie niveau’s naar natuurinclusief bouwen. Bij het lectoraat Biobased Bouwen van CoE BBE wordt onderzocht welke biobased materialen het meest geschikt zijn en hoe deze kunnen worden toegepast, maar binnen het project wordt ook gekeken naar straatniveau en vervolgens gebiedsniveau. Dit doen we met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Aeres en Hogeschool Van Hall Larenstein. Allen worden daarin bijgestaan door partners uit het werkveld, die concrete case studies aanreiken.

Beoogd eindproduct van het project is een handleiding voor natuurinclusieve gebiedsinrichting met een flow chart en een assessment tool, waaruit je kan inschatten hoe natuurinclusief een omgeving al is. En waar je maatregelen kunt vinden die je kunt inzetten om de score te verhogen. Beleidsplannen om natuurinclusiviteit voor nieuwbouw of bestaande bouw te verhogen kunnen hier op worden afgestemd.

Transformatorhuisjes transformeren

De case study van CoE BBE draait om transformatorhuisjes. Je weet wel: van die betonnen blokken zonder deuren, die puur functioneel zijn voor de technische installatie die er in staat. ProRail heeft er daar verspreid over Nederland zo’n 1.400 van gebouwd, in een grote diversiteit aan omgevingen. Studenten onderzoeken welke biobased bouwmaterialen geschikt en potentieel beschikbaar zijn. Eén van de studenten focust zich momenteel op de aantrekkelijkheid voor insecten, vaak een essentiële eerste stap in het uitnodigen van de natuur in de gebouwde omgeving omdat daar een bepaalde plantengroei voor nodig is en omdat insecten weer andere dieren aantrekken, zoals vogels en kleine zoogdieren.
Ook wordt gekeken naar de omgeving waar de transformatorhuisjes in staan. Die omgeving kan vanzelfsprekend enorm variëren en is daarmee geschikt voor andere natuur. Hoe kunnen we met een basis materiaal of standaard paneel toch variatie aanbrengen, zodat het aan de ene kant uitvoerbaar blijft, maar toch afgestemd is op de lokale situatie?

Met de transformatorhuisjes case study wil het project laten zien dat het mogelijk is om, om te beginnen op deze schaal, biobased materialen te gebruiken voor natuurinclusief bouwen. In andere studiegebieden wordt gekeken naar de huidige aanwezigheid van natuurwaarden en de ontwikkeling als de inrichting verandert. Via een iteratief proces schalen we in het project op naar natuurinclusieve mogelijkheden in gebouwen, straten en wijken.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Ilse Rovers.

Neem contact op 

Dit artikel is onderdeel van ons digitale magazine de Biobased Update. Klik op de afbeelding om naar het magazine te gaan.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close