Er wordt weer een extra stap gezet in het oplossen van arbeids- en vaardigheidstekorten bij bedrijven die zich richten op de energietransitie: verschillende mbo en hbo-instellingen en bedrijven in Noord-Brabant gaan gezamenlijk een scholingsmodel voor werkende Brabanders ontwikkelen die zich willen om- en bijscholen voor energietransitieberoepen. Ze willen hiermee het grote tekort aan vakbekwaam personeel op verschillende niveaus aanpakken. Het project wordt gefinancierd door de LLO-Katalysator. Dit is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen in het middelbaar onderwijs, hogescholen en universiteiten samenwerken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, om zo een stevige impuls te geven aan Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Publicatiedatum
8 april 2024
Onderzoeksgebied

In Brabant Leert TransitieHubs Energie komen experts van kennisinstellingen, bedrijven en studenten op verschillende plekken in Noord-Brabant samen om de vereiste kennis en vaardigheden rondom een specifiek energietransitie thema te onderzoeken waarmee de huidige vaardigheidstekorten in de energietransitie aangepakt kunnen worden. Ook worden er korte (nano)scholingsmodules op mbo en hbo niveau ontwikkeld (en in de toekomst ook op wo-niveau) die uiteindelijk een samenhangend geheel gaan vormen. Deze modules worden via scholingsplatform Brabant Leert beschikbaar gesteld aan de werkende Brabanders. Ze kunnen zelf kiezen welke modules ze willen volgen, afhankelijk van hun interesses en behoeften.

De eerste 3 pilots van de scholingsprogramma’s rondom circulaire bouw, batterijtechnologie en energie installaties worden uitgevoerd op 3 verschillende locaties in Breda/Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Het idee is om uiteindelijk op verschillende plekken in Brabant één soort scholingsmodel te hebben voor alles wat met de energietransitie te maken heeft.

De samenwerking is opgezet met als doel om elkaar in Noord-Brabant te versterken in plaats van te beconcurreren. Dit alles om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en ook in de toekomst relevant onderwijs rond de energietransitie te kunnen aanbieden. “het is mooi om te zien dat partners elkaar steeds meer weten te vinden en dat muren tussen organisaties hiermee beetje bij beetje vallen” licht Han van Osch, Programmamanager Leven Lang Leren bij Avans Hogeschool, toe. “ Dat is belangrijk omdat het de enige manier is om de juiste keuzes te maken bij het ontwikkelen en aanbieden van passend scholingsaanbod”.

Projectpartners aan het woord:

Marjolein Schooleman

Trekker van de Brabantse aanpak LLO en initiator van de LLO-katalysator

Het project is belangrijk omdat we hiermee een extra impuls geven aan het ontwikkelen van scholingsaanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast dient het project als  katalysator in de ontwikkeling van hybride transitiehubs. Ik hoop dat we op een veel snellere en grotere schaal werknemers in Brabant kunnen bijscholen en omscholen op het gebied van de energietransitie, zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen of juist kunnen instromen in het werkveld. Ik kijk uit naar de implementatie van de uitgewerkte visie en strategie en hoop dat deze het beoogde effect zal hebben: een snellere, gezamenlijke en grotere impact. We willen een grote beweging teweegbrengen. Laten we daarom voldoende tijd en capaciteit vrijmaken om deze doelen te bereiken!

Bart Kapteijns

Projectmanager TransitieHubs Energie bij MNEXT / Avans Hogeschool

Dit project is om twee redenen belangrijk: ten eerste om de human capital factor te versterken, waardoor mensen de mogelijkheid krijgen om zichzelf blijvend te ontwikkelen. Ten tweede om een bijdrage te leveren aan de transitie-uitdagingen waarmee Brabant wordt geconfronteerd, met name op het gebied van energie en bouwen. Ik hoop dat iedere werkende Brabander straks weet dat het mogelijk is om een andere toekomst voor jezelf te kiezen en hoe je dit kan realiseren. Een van de grootste uitdagingen in dit project is het herkennen en erkennen van de kennis van anderen en dit gezamenlijk verder ontwikkelen. Laten we vooral het “not invented here” syndroom vermijden!

Onno van de Ven

Regiomanager Zuid-Oost Techniek Nederland en penvoerder Techniekcoalitie Brabant (TBC)

Dit project is belangrijk omdat onderzoek naar mogelijkheden niet vanzelf gaat; er moet ruimte zijn voor initiatieven en experimenten die door middel van dit programma mogelijk worden gemaakt. Ik hoop dat we met dit project niet alleen de energietransitie kunnen versnellen, maar ook meer bewustwording kunnen creëren en experimenten kunnen uitvoeren. Het zal een uitdaging zijn om alles up-to-date te houden en bij te blijven. Ook de technologie rondom de energietransitie ontwikkelt zich razendsnel!

Emile Quanjel

Lid regieteam LLO Katalysator TranssitieHubs Energie. Medeontwerper & ontwikkelaar van de ontwikkelaanpak de TranstitieHub SPARK Campus.

Dit project is belangrijk omdat het zich richt op het bieden van leer- en ontwikkelingskansen voor professionals in Brabant, specifiek op het gebied van energietransitie. TransitieHubs Energie wil een learning community creëren waarin professionals kunnen leren en groeien, gebaseerd op eerdere succesverhalen van de SPARK Campus en in samenwerking met landelijke initiatieven zoals het programma Human Capital en de Smart Makers Academy.

Ik hoop dat we door dit project professionals op een effectievere en efficiëntere manier kunnen bijscholen en omscholen in de energietransitie. Hierdoor kunnen ze hun werk blijven doen of juist instappen in dit boeiende werkveld. Dit zal niet alleen leiden tot groei en leren bij de betrokken professionals, maar ook tot een betere uitwisseling van kennis en ervaring. Ik kijk er echt naar uit om samen aan dit initiatief te werken!

TransitieHubs Energie is gefinancierd door de LLO-Katalysator

Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar projectleider Bart Kapteijns: afm.kapteijns@avans.nl

Met steun van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Tu/e en Tilburg University

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close