Ralph Simons, Directeur CoE BBE:

10 jaar! Zo lang bestaat het CoE BBE alweer in 2023. Inmiddels met 5 lectoraten, waar studenten, docenten en onderzoekers gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen binnen vele onderzoeksprojecten. Al vanaf de start van het CoE draait de organisatie om deze lectoraten en werken we van daaruit aan uiteenlopende doelstellingen. De nieuwe editie van de Biobased Update staat dan ook in het teken van onze lectoraten. Wat is hun visie en focus? Waar werken ze aan? En hoe kijken zij naar de toekomst? Want ja, er gaat de komende tijd iets veranderen. De visie op en ambitie met onderzoek van Avans en HZ verandert richting de toekomst en dat heeft ook voor CoE BBE consequenties.

Publicatiedatum
2 juni 2022

Nu
Maar eerst nog even over het nu. CoE BBE heeft in de voorbije jaren een mooie kennisinfrastructuur opgebouwd. Een ‘huis‘ waar iedereen zijn plek heeft en samenwerkt aan één doel: de transitie naar een biobased economy versnellen. Daar ben ik trots op!

Er is (h)erkenning van onze focusthema’s bij mkb, overheden en kennisinstellingen. En in die bijna 10 jaar zijn we een gecommitteerde en betrouwbare (internationale) partner geworden voor vele organisaties. Dit geldt voor ons toegepast onderzoek, maar ook zeker voor de vertaling hiervan naar zowel onderwijsinnovatie als business support. Denk hierbij aan online lesmateriaal, awareness projecten, internationale samenwerking via living labs, biobased gerelateerde minoren, applicatie centra, start ups en de landelijke inkoopdatabase.

Kortom; wij gaan goed. Toch gaat er zoals gezegd de komende tijd wat veranderen. Zowel bij Avans als bij HZ wordt hard gewerkt aan een programmatische aanpak om onderwijs, werkveld en onderzoek nog beter met elkaar te verbinden en op te schuiven van puur onderwijsinstelling naar kennisinstelling. Om zo als hogeschool nog meer te kunnen bijdragen aan een veilige, gezonde, duurzame en rechtvaardige maatschappij. Om dat te bereiken is verandering nodig.

En straks
Wat betekent dat voor CoE BBE? We blijven absoluut doen wat we doen, maar we gaan op inhoudelijke thema’s verbreden. De focus blijft niet meer alleen op biobased economy, maar we trekken het breder naar technische innovatie in materialen- en energietransitie. De materialen- en energietransitie zijn verschillend in aanpak, maar hebben een gemeenschappelijke basis. Deze gaat uit van circulariteit, duurzaamheid en optimale inzet van beschikbare grondstoffen, voor zowel de technische als de biologische kringloop. Dit is te zien in onderstaand figuur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen- en Energietransitie
Voor energietransitie betekent de nieuwe focus voor ons dat we niet meer alleen de energiebron biomassa bekijken, maar bijvoorbeeld ook wind, zon en waterstof. En hoe kunnen we ons energieverbruik reduceren en vraag en aanbod op elkaar afstemmen? Daar zijn nieuwe technische ‘smart energy’ innovaties voor nodig.

Hebben wij kennis daarover dan al in huis? Ja. Naast ons eigen lectoraat Biobased Resources & Energy zijn er andere lectoraten binnen HZ en Avans die zich op deze thema’s focussen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal het Avans lectoraat Smart Energy van Jack Doomernik zich al gaan voegen bij ons team. Daarnaast werken we al intensief samen met het HZ lectoraat Delta Power van Jacob van Berkel en werken we aan de opzet van een nieuw lectoraat rondom waterstof en andere energiedragers.

Als we vervolgens kijken naar de materialen transitie dan passen onze huidige biobased lectoraten Biobased Bouwen, Biobased Resources & Energy, Biobased Building Blocks & Products en Marine Biobased Specialties daar perfect in. Op termijn wordt dit nog uitgebreid met een nieuwe lectoraat dat zich vooral gaat richten op het in de markt brengen van bestaande biobased technologieën. Uiteraard gaat het in een materialentransitie niet alleen om biobased materialen, maar ook om hoe je materialen in het algemeen optimaal kunt gebruiken en hergebruiken. Daar is veel kennis over binnen het Avans lectoraat Nieuwe Materialen van Amarante Böttger.

Nieuwe smoel
De verbreding van onze thema’s brengt ook een nieuwe positionering met zich mee. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Hoe trots we ook zijn op ‘ons CoE BBE’, het dekt dadelijk niet meer de hele lading. We gaan niks weggooien, wees gerust. Het wordt alleen maar beter. Tegen het einde van het jaar hopen we onze herziene visie met jullie te kunnen delen.

Wij zien dit als een kans om nog meer impact te gaan maken richting een klimaat neutrale en circulaire samenleving. Ondertussen blijven wij je gewoon op de hoogte houden van al ons biobased nieuws en activiteiten. Om maar te noemen… onze nieuwe editie van de Biobased Update. Met de volle focus op de lectoraten van CoE BBE. Zie onderstaande link.

Biobased Update mei 2022

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close