Een leven lang leren. Een leven lang innoveren. Zelf en met anderen. Een learning community ontstaat wanneer organisaties in een bepaalde regio samen kennis delen op inhoudelijke thema’s. Projectpartners in het project Learning Community zetten zich de afgelopen periode nadrukkelijk in om instrumenten te ontwikkelen die de verbinding leggen tussen onderwijs, onderzoek en het regionale mkb op het gebied van duurzaamheid. Dit resulteert in een aantal instrumenten voor de korte en lange termijn, zoals een professional master duurzaamheid.

Er is behoefte aan technische, economische en sociale innovaties en de opgedane kennis moet op zijn beurt weer terugvloeien naar het onderwijs, zodat studenten, de toekomstige werknemers, worden opgeleid volgens de laatste inzichten en er geen hiaat ontstaat tussen aanwezige en gevraagde arbeidskrachten. Daarnaast dient de kennis ook beschikbaar te zijn voor huidige werknemers via bij- en omscholingsmogelijkheden én is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om talent een kans te geven in de regio. Een mooie uitdaging voor het project Learning Community om de stakeholders met elkaar te verbinden vanuit een gezamenlijk streven: innovaties realiseren.

Studenten en professionals studeren samen

Uitgevoerd marktonderzoek[1] laat zien dat zowel binnen het bedrijfsleven in de regio West-Brabant als bij studenten van Avans affiniteit bestaat met het thema duurzaamheid en dat er behoefte is aan aanvullende opleidingsmogelijkheden. Op zich geen verrassing, maar de exacte vorm die dat onderwijs moet krijgen is wel anders dan anders. Aan de hand van de resultaten en inzichten uit het project gaat Avans de komende tijd inzetten op een Professional Master Duurzaamheidstransities, die moet aansluiten op de technologie-/techniekgerichte opleidingen. Om goede aansluiting te krijgen bij de doelgroep wordt een opleidingsprogramma ontwikkeld dat de mogelijkheid heeft in te schrijven voor separate modules uit het programma, te volgen is door zowel studenten als professionals én aandacht heeft voor zogenaamde 21st century skills.

Inhoudelijke bijeenkomsten

In de regio West-Brabant wordt al veel geïnnoveerd en er is dan ook veel te leren van elkaar. Een goede manier om dat te doen is via inhoudelijke bijeenkomsten. De projectpartners experimenteerden, ondanks of juist dankzij coronagerelateerde uitdagingen met verschillende vormen van bijeenkomsten. Belangrijkste conclusie is dat juist het samen organiseren van bijeenkomsten voor het mkb de meeste impact heeft. Zo kunnen partners gebruikmaken van elkaars netwerken, maar ook van inhoudelijke kennis op bepaalde thema’s. Voor Avans zijn de thema’s belegd in de focuspunten van haar lectoraten Biobased Energy & Resources, Biobased Bouwen en Biobased Products & Building Blocks. Door het project vindt er nu betere afstemming plaats met bijvoorbeeld projectpartners Havenbedrijf Moerdijk, de Green Chemistry Campus en de Circular Biobased Delta rondom de organisatie van bijeenkomsten.

Innovatietraineeships

Een volgend instrument waar het project aan heeft bijgedragen is het zogenaamde Innovatietraineeship. Een uitermate geschikte kans om talent aan je bedrijf te binden. In dit traineeship studeert een Avansstudent op een duurzaam, innovatief onderzoeksthema af bij een organisatie, waarna de student voor minimaal een jaar in dienst komt van de organisatie om zijn/haar onderzoek verder te brengen. Het programma is al operationeel, ten tijde van de publicatie van dit artikel staat de uitnodiging voor bedrijven open om hun opdracht open te stellen voor trainees. Geïnteresseerde mkb’ers kunnen hiervoor contact opnemen met Avans via Leon Kuijpers.

Terugkijkend legt projectleider Bas Koebrugge de bal nu bij de bedrijven zelf: “Uit onderzoeken en enquêtes blijkt steeds, ook nu weer, de behoefte van het mkb aan kennis en talent. Bedrijven willen leren, willen innoveren. Nu liggen er instrumenten om die uitgesproken behoefte om te zetten naar daadwerkelijke acties. Tijd om stappen te zetten!”

Project Learning Community is medegefinancierd door Regio West-Brabant en is tot stand gekomen met ondersteuning en medewerking van projectpartners Havenbedrijf Moerdijk, Rabobank Zuid-West, Green Chemistry Campus en Circular Biobased Delta.

[1] Bijlage 1: KplusV. (2021). Marktonderzoek Professional Master “Transitie naar Duurzaamheid”. 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close