Een levenscyclusanalyse geeft inzicht in de milieueffecten die gepaard gaan met een bepaald product of een bepaalde dienst. De milieueffecten worden uitgedrukt in 18 verschillende indicatoren, van het versterkte broeikaseffect tot ozonlaagdepletie en ecotoxiciteit. Dit wordt uitgedrukt in eenheden die voor veel mensen onbegrijpelijk zijn. Lectoraat BBE heeft een methode ontwikkeld die dit begrijpelijker en tastbaarder kan maken.

 

 

 

Publicatiedatum
5 maart 2020
Onderzoeksgebied

Er bestaan al methodes die de milieueffecten afspiegelen tegenover de gemiddelde uitstoot die een persoon in een jaar uitstoot vanwege een bepaalde levensstijl. Avans onderzoekers Maurits Dorlandt en Alexander Compeer hebben samen met Braziliaanse stagiair Maria Thereza Guimarães Fonseca een methode uitgewerkt om broeikasgas uitstoot te vertalen naar de doelstellingen van de Nederlandse overheid zoals deze in het klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen.

Pyrolyse

Bepaalde producten die hedendaags bijvoorbeeld verbrand worden kunnen door innovatieve technieken zoals pyrolyse effectiever verwerkt worden, de totale broeikasgas uitstoot die hierbij plaatsvindt kan vergeleken worden met de broeikasgas uitstoot die anders plaats zou vinden bij verbranding van het product. Het verschil in uitstoot kunnen wij vertalen naar hoeveel dit positief of negatief bijdraagt aan het behalen van de Nederlandse overheidsdoelstellingen. Ditzelfde principe hebben de onderzoekers ook al uitgewerkt voor water gebruik.

Watergebruik

Met betrekking tot watergebruik heeft de Nederlandse overheid de doelstelling om de natuurlijke aanvulling van zoet (grond)water niet meer te overschrijden met oppomping voor drinkwater, dit kan worden vergeleken met de waterbeschikbaarheidsdoelstelling van de VN. Daarnaast moeten we niet vergeten dat ook Nederland de afgelopen jaren droge zomers heeft gekend. De beschikbaarheid van water begint daarom een steeds grotere rol te spelen, maar er zijn ook landen waar gebrek aan water de orde van de dag is. De methodologie is aanpasbaar waardoor deze ook geschikt is om voor andere landen te gebruiken.

Workshop Brazilië

Living lab student Maria Thereza Guimarães Fonseca uit Brazilie heeft meegeholpen in de ontwikkeling van deze methode en toegepast in de casus van het Pyrolyse Proeftuin project van het lectoraat. Bij terugkomst in Brazilië is zij geselecteerd om dit onderwerp te presenteren op II Workshop de Tecnologias Limpas, een workshop voor schone technologieën, georganiseerd door de Universiteit van Minas Gerais (UFMG).

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close