Voor het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking tussen opleidingen en bedrijven worden dit jaar een vijftal matchmaking events georganiseerd. Denk bij uitwisseling en samenwerking bijvoorbeeld aan beschikbare stageplaatsen, onderzoeksopdrachten en onderzoekend leren programma’s. Op vrijdag 24 mei heeft het derde matchmaking event plaatsgevonden in het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Dit event stond mede in het teken van het grensoverschrijdende (bio-)chemische cluster in de havens van North Sea Port.

Publicatiedatum
7 juni 2019
Onderzoeksgebied

Waarom deze matchmaking events
De biobased economie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de biobased professional. Hoe speelt het onderwijs hierop in? Hoe verzilveren we de kansen die de biobased economie biedt? Uit onderzoek in het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) blijkt dat naast technische kennis, competenties als kritisch analyseren en systeemdenken minstens zo belangrijk zijn voor biobased bedrijven. Tijdens het event is fysiek de vraag van bedrijven en organisaties en het aanbod van onderwijsinstellingen bij elkaar gebracht en daarmee de attentiewaarde en toepassing van het voor ieder toegankelijke digitale platform vergroot.

Matchmaking event Terneuzen

Het matchmakingevent begon met een netwerklunch en informatiemarkt. Op de informatiemarkt was meer informatie beschikbaar over de onderwerpen; shared facilities, lesmodules / om- en bijscholing, marktbevraging / marktonderzoek en het digitaal platform. Daarnaast waren er nog een aantal regionale organisaties vertegenwoordigd die heel mooi bij het matchmaking event aansloten; North Sea Port, Biopark Terneuzen met de gratis marktplaats voor biomassa (www.biocontact.eu), Vito met haar Biobuilder, Flanders Biobased Valley, Bio Base Europe Pilot Plant, Competence Development Center, Bio Base Europe Training Center.

Na de lunch vonden er presentaties plaats over de bevindingen uit het Grenzeloos Biobased Onderwijs project én over biobased onderwijs en onderzoek met presentaties van HZ University of Applied Sciences (Center of Expertise Biobased Economy) in de regio met als afsluiter de kennismaking met het digitaal platform. Aansluitend konden de deelnemers elkaar vinden rondom de informatiemarkt om kennis te maken en op zoek gaan naar mogelijkheden voor samenwerking, waarvan door diverse onderwijsinstellingen en bedrijven gebruik werd gemaakt.

Grenzeloos Biobased Onderwijs (Interregproject)
Het GBO project heeft lespakketten ontwikkeld voor het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en voor om- en bijscholing van werknemers. Daarnaast heeft het testlocaties waar biobased producten kunnen worden ontwikkeld in kaart gebracht. Al deze resultaten komen samen in een digitaal platform, dat door studenten, docenten en het bedrijfsleven voor verschillende doeleinden kostenloos kan worden gebruikt. Het digitaal platform wordt nu stap voor stap gevuld. U kunt de voortgang hiervan volgen op https://www.biobasedonderwijs.eu.

interreg_Vlaanderen-Nederland_GBO

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close