Een nieuw grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken is gestart. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project is het afgelopen jaar tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de projectpartners en Promint projectmanagement en heeft een omvang van € 4.200.000,-.

Publicatiedatum
5 juli 2023
Onderzoeksgebied

Energietransitie vereist vakbekwaam personeel

De afgelopen 10 jaar lag de focus van de energietransitie grotendeels op het ontwikkelen en uittesten van innovatieve energietechnieken. Een noodzakelijke voorwaarde maar zeker niet de enige voorwaarde om deze grote, maatschappelijke opgave te laten slagen. Meer en vakbekwaam (energie)technisch personeel op alle opleidingsniveaus is steeds meer een knelpunt geworden. Het is goed dat daar van alle kanten steeds meer aandacht voor komt en het project Energie(k) Onderwijs draagt daar graag een steentje aan bij.

De weg naar succes

Het project Energie(k) onderwijs zet alles op alles om te voorkomen dat de energietransitie vast gaat lopen door personeelstekorten in de energiesector. Dit doen we door:

  • De kwalitatieve en kwantitatieve vraag aan (energie)technisch personeel vanuit de markt zichtbaar te maken;
  • Nieuwe en betere onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, toegespitst op de energietransitie;
  • Omscholingstrajecten te ontwikkelen voor zij-instromers;
  • Bijscholingstrajecten te ontwikkelen voor huidig personeel en docenten;
  • Scholieren, studenten en zij-instromers te enthousiasmeren voor een toekomst in de energietransitie;
  • Nationale en regionale samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven te bevorderen;
  • Hybride leer-werkplekken te creëren bij onderwijsinstellingen en bedrijven.

Samenwerking over grenzen heen

De uitdagingen waar we aan beide zijden van de grens tegenaan lopen zijn vergelijkbaar. Daarom wordt de komende jaren intensief samengewerkt tussen deze 18 projectpartners in Zuid-Nederland en Vlaanderen:

Avans Hogeschool, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Zeeland, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Vives, Curio, ROC Da Vinci College, Koning Willem 1 College, ROC ter AA, ROC Tilburg, Scalda, Summa College, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Mtech+, Provincie Antwerpen, RTC Oost Vlaanderen, Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en Wij-Techniek (mede namens Techniek Nederland).

Want alleen door grensoverstijgende samenwerking krijgen we een slimmer en groener Europa!

Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar energiekonderwijs@avans.nl.

 

 

 

 

 

Het Interreg programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close