Onlangs vond het Energiefestival plaats in het Urban Living Lab bij de Uitvindfabriek in Breda. Een festival dat fungeert als een platform voor betrokkenheid van burgers, kennisinstellingen en de gemeente Breda bij de lokale energietransitie. Dit festival heeft als hoofddoel het stimuleren van een dialoog over het verduurzamen van het energiesysteem in de regio Breda. Dit alles met het oog op een groenere toekomst. Deze inspanningen sluiten naadloos aan bij de missie van het lectoraat Smart Energy!

Publicatiedatum
9 november 2023
Onderzoeksgebied

Het Energiefestival speelt een belangrijke rol in het bewust maken van de inwoners van Breda over de noodzaak van de energietransitie. Deze transitie brengt namelijk volop kansen en uitdagingen voor iedereen met zich mee. MNEXT en Avans Hogeschool zijn zowel op onderwijs- als onderzoeksgebied actief betrokken bij de energietransitie in de regio Bred. Het lectoraat Smart Energy biedt een schat aan kennis en ervaring die we ook graag delen met de inwoners van Breda. Bovendien zetten we ons in om voldoende en goed opgeleide professionals voor de toekomst van deze regio te leveren. Met het  project Energie(k) Onderwijs zijn we hier op dit moment volop mee bezig. Hierbij wordt ook met middelbaar beroepsonderwijs betrokken.

Op de sofa bij de energie talkshow

Tijdens de talkshow werden er ervaringen en tips uitgedeeld over duurzaam leven. Daarnaast konden de deelnemers vragen stellen aan de tafelgasten. Jack Doomernik was betrokken bij de talkshow en informeerde daarbij de aanwezigen ook over de inspanningen en projecten van MNEXT en Avans Hogeschool op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. “Meten is Weten” kwam herhaaldelijk terug in de discussie. Zicht krijgen op je energieverbruik is het begin om te gaan besparen. Het verzamelen, verwerken en presenteren van energiedata is een belangrijke onderzoekslijn van het lectoraat Smart Energy. Ook in Breda is energiearmoede een belangrijk thema. Het lectoraat stelt haar kennis beschikbaar om de energiecoaches in Breda te ondersteunen bij hun activiteiten in de wijk.

Kennis delen op de informatiemarkt

Op de informatiemarkt werden volop duurzaamheidsvragen gesteld aan docent-onderzoeker Maria Cliteur, zowel door de inwoners als de gemeente. Vooral het gebruik van warmtepompen en warmtenetten leefde sterk onder de aanwezigen. Daarnaast waren er gesprekken met de gemeente over het betrekken van studenten bij het ontwikkelen van scenario’s voor holonen met als doel om de energievraag zoveel mogelijk lokaal op te lossen. Een holon is een gebied dat waar dat kan zelfvoorzienend is in haar energiebehoefte. Dit toonde aan dat de gemeente openstaat voor nog meer samenwerking en betrokkenheid van kennisinstellingen.

   

Waardevolle inzichten voor iedereen

Het Energiefestival heeft niet alleen de burgers en de gemeente maar zeker ook het lectoraat Smart Energy enkele waardevolle inzichten opgeleverd. Het is duidelijk dat veel burgers zich momenteel richten op het verduurzamen van hun individuele woning, bijvoorbeeld door isolatie en warmtepompen. Het lectoraat MNEXT kijkt echter verder en richt zich op samenwerking in holonen, al dan niet met energiecoöperaties. Dit betekent dat er dus ook meer aandacht moet komen voor de uitdaging van tijdsverschuiving tussen energieproductie en -consumptie. Hierin is met name de gemeente geïnteresseerd. Er is vanuit de gemeente behoefte aan educatie en bewustwording om deze initiatieven op grotere schaal te bevorderen.

Vol enthousiasme zetten de leden van het lectoraat Smart Energy zich dagelijks in voor initiatieven die kennisdeling bevorderen. Zo dragen we actief bij aan het versnellen van de energietransitie. Wil je weten wat het lectoraat Smart Energy voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jack Doomernik via jemj.doomernik@avans.nl.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close