Met de lancering van een digitaal biobased netwerk en een resultatenboek legt het project Grenzeloos Biobased Onderwijs de opgedane kennis en ervaring vast voor de toekomst en sluit daarmee het project af.

Publicatiedatum
16 december 2019
Bron
Grenzeloos Biobased Onderwijs

Veertien Vlaamse en (Zuid-)Nederlandse onderwijs- en kennispartners en belangenbehartigers van de biobased sector hebben sinds de start van het project in 2016 gezamenlijk gewerkt aan de kansen en uitdagingen die de biobased economy in de grensregio biedt. Het resultaat van deze samenwerking heeft geleid tot meer dan 45 biobased lesmodules, nieuwe biobased trainings- en oefenfaciliteiten bij onderwijsinstellingen, grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s, uitwisseling van docenten en studenten en een digitaal kennisplatform.

Biobased lesmateriaal

Die gezamenlijke uitdagingen betreffen het goed in beeld krijgen van de vraag naar en kwaliteiten van toekomstig personeel voor de biobased sector, het huidige tekort aan gekwalificeerd technisch personeel en het onvoldoende aansluiten van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven. Omdat de biobased economy een zich nog ontwikkelende sector is, is het heel lastig voor onderwijsinstellingen om deze knelpunten alleen op te lossen. Samenwerking lag dus voor de hand. Op basis van de marktinventarisatie ontwikkelde het project onderwijsprogramma’s die voor onderwijsinstellingen uit Vlaanderen en Nederland te downloaden zijn via het ontwikkelde platform www.biobasednetwork.eu.

Biobased trainings- en oefenfaciliteiten

Een andere reden voor samenwerking is het verbeteren, specialiseren en gezamenlijk gebruik van trainings- en oefenfaciliteiten. Elke onderwijsinstelling heeft zelf wat oefenfaciliteiten voor een specifiek onderdeel van biobased, maar meestal is het slechts een beperkte voorziening die hoofdzakelijk door ‘eigen’ studenten gebruikt wordt. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs investeerde in faciliteiten en apparatuur, bracht alle beschikbare trainings- en onderzoeksfaciliteiten in kaart en zorgde voor het grensoverschrijdend beschikbaar stellen van faciliteiten, ook voor het bedrijfsleven. Hierdoor zal er veel meer en efficiënter gebruik gemaakt gaan worden van deze (vaak kostbare) faciliteiten.

Uitwisseling van kennis, docenten en studenten

De samenwerking tussen de veertien Vlaams – en Zuid-Nederlandse partners heeft ook geleid tot grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s en een veel intensievere uitwisseling van docenten, studenten en faciliteiten van de deelnemende onderwijsinstellingen. Hierdoor ontstaat er een groot grensoverschrijdend netwerk van alle biobased gerichte opleidingen en zal er veel meer en beter op de vraag vanuit het bedrijfsleven geanticipeerd kunnen worden. Daarnaast is samenwerking nodig om de barrières tussen Vlaanderen en Nederland te slechten wat betreft uitwisseling van studenten en docenten en de beoordeling en waardering van opleidingen en diploma’s aan beide zijden van de grens. Deze beide aspecten zijn van groot belang om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen en beter te kunnen voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Kennisplatform en resultatenboek

Tot slot heeft de samenwerking geleid tot het ontwikkelen van een digitaal biobased netwerk, waar al het ontwikkelde lesmateriaal, informatie over stages, onderzoeks- en testfaciliteiten, biobased experts en events is terug te vinden. Docenten, studenten en bedrijven die meer willen weten over biobased onderwijs en de biobased economy kunnen terecht op www.biobasednetwork.eu.

In het resultatenboek https://resultaten.biobasedonderwijs.eu/ blikt het project terug op de afgelopen drie jaar en laten we zien wat het project heeft opgeleverd aan kennis en informatie en toegevoegde waarde voor docenten, studenten en bedrijfsleven.

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close