Tijdens de Aquarama Trade Fair werd een speciaal webinar voor het Europees project Wow! georganiseerd. Dit project haalt waardevolle grondstoffen uit het rioolwater. Dit heeft een positieve invloed op het klimaat. Met deze waardevolle grondstoffen kunnen producten gemaakt worden zoals bioplastic, biodiesel en biochar.

Publicatiedatum
5 januari 2021
Onderzoeksgebied
Jappe de Best
“Hoe meer grondstoffen we uit rioolwater kunnen halen, hoe minder we er uit de grond moeten halen.” Jappe De Best, Projectmanager Interreg-projects Grassification – Wow!

Het Interreg Noordwest Europa project WOW! wil de transitie maken naar een meer circulaire aanpak door vraag en aanbod van cellulose, lipiden en PHA bioplastics uit rioolwater op elkaar af te stemmen. Het internationale consortium bestaat uit partners uit de UK, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. “Rioolwater bevat waardevolle stoffen die als grondstof kunnen worden gebruikt voor biobased producten”, zegt Jappe De Best, Projectmanager Interregprojects Grassification – Wow! en professor research group Biobased Resources & Energy aan de Avans Hogeschool. “Het is zonde om dat niet te gebruiken. In Noordwest-Europa wordt dit potentieel echter nog nauwelijks benut.”

Drie pilootinstallaties

Een half jaar geleden start het Interreg Noordwest Europa project WOW! met de bouw van de drie pilootinstallaties. “Op laboratoriumschaal hebben we al veel geprobeerd”, zegt De Best. “Nu willen op een iets grotere productieschaal laten zien dat we allerlei waardevolle grondstoffen uit het rioolwater kunnen halen.” Een van deze grondstoffen is PHA (Polyhydroxyalkanoaat), een groep biopolymeren die door bacteriën wordt geproduceerd als reservestof, vertelt Guillaume Leboutteiler van Natureplast in zijn presentatie. Hiervoor gebruiken de bacteriën de vetzuren die in rioolwater aanwezig zijn. Het PHA uit de bacteriën kan weer worden gebruikt voor de productie van bioplastics. De pilootinstallatie voor PHA staat in Duitsland. In Luxemburg staat er nog een pilootinstallatie die lipiden maakt uit rioolwater. Deze lipiden worden gebruikt voor de productie van biodiesel. De derde pilootinstallatie staat in Nederland en produceert olie, biochar (een soort houtskool) en azijnzuur uit toiletpapier (cellulose) kan onder andere helpen om medicijnresten uit rioolwater te halen. Het verwijderen van medicijnen uit rioolwater is op dit moment heel lastig en duur.

Decision Support Tool (DST) voor Waterschappen

Rioolwater is waardevol
Links: Cellulose in de fijn zeven op de rioolwaterzuivering Ede. Rechts: Bio char is een van de eindproducten dat geproduceerd wordt uit Cellulose.

De samenstelling van het influent verschilt per rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om een eerste idee te krijgen of een influent geschikt is als input voor de biobased producten die in Wow! worden onderzocht, is een Decision Support Tool (DST) gemaakt. Op basis van enkele parameters uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft de DST een indicatie over de geschiktheid van het influent en over mogelijke effecten op andere processen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het DST geeft ook informatie over technische, ecologische, economische en sociale aspecten van de biobased producten. “Het DST is in de eerste plaats gemaakt voor de Waterschappen om te kijken of hun rioolwaterzuivering geschikt is voor de processen die we ontwikkeld hebben en op basis hiervan te besluiten of het zinvol is om hierin te investeren”, zegt Jappe De Best. “Er zijn er zeker die in aanmerking zullen komen. In de haven van Antwerpen zijn er veel bedrijven die een eigen waterzuivering hebben. Ook voor die bedrijven kan het interessant zijn. Die moeten nagaan of hun afvalwater stoffen bevat die geschikt zijn voor onze technieken.”

De technische en economische aspecten van het maken van bioplastics uit rioolwater en de belangrijkste parameters die de productiekosten beïnvloeden kwamen eveneens aan bod in de presentatie van Mohammed Nazeer van het Vito. Deze presentatie was bedoeld voor biobased enthousiastelingen, operators, investeerders en beleidsmakers om hen te helpen bij het plannen, het maken van bedrijfsmodellen, het maken van strategieën en beleid.

Volgens Jappe De Best heeft het project een positieve impact op het milieu. “Er moet iets gebeuren aan de klimaatveranderingen. Beter omgaan met ons afvalwater kan daar aan bijdragen. Het WOW! project kan daar een grote bijdrage aan leveren. Stimuleer dit en zorg dat we er een succes van kunnen maken. Hoe meer grondstoffen we uit rioolwater kunnen halen, hoe minder we er uit de grond moeten halen.”

Project WOW!

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close