Quadruple Helix, einde-afvalstatus, ecosysteem, doorbraakprojecten. De begrippen vliegen je om de oren en liegen er niet om. Ze komen uit de ambtelijke concepten voor de uitvoeringsagenda Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT) van de provincie Noord-Brabant. In de uitvoeringslijn naar slimme, duurzame en circulaire ondernemers is circulaire economie opgenomen. Een agenda die voor MNEXT, en andere stakeholders in de materialen- en energietransitie, de komende jaren belangrijk is. We wenden ons tot René Beijnen, beleidsadviseur circulaire economie bij de provincie, voor nadere tekst en uitleg.

Publicatiedatum
12 april 2024

De kaders van de Rijksoverheid op het gebied van circulaire en biobased economie zijn helder; Nederland wil in de toekomst een volledig circulaire economie hebben, te beginnen met 50% reductie van grondstoffen in 2030 en daarna toewerkend naar een economie zonder afval in 2050. De provincie, en daarbinnen met name de regio West-Brabant, heeft daar de afgelopen jaren al flink aan de weg getimmerd. Een ecosysteem waarin stakeholders elkaar goed weten te vinden, talrijke goede voorbeelden en best practices vormen voor de nieuwe uitvoeringsagenda een solide basis. 

René ziet MNEXT als belangrijke speler in de regio. “Als kennisinstelling is MNEXT actief in nationale en Europese projecten, waarbij steeds het regionaal MKB wordt meegenomen. MNEXT is in mijn ogen dan ook een belangrijke stakeholder die een verbindende rol mag pakken in het bestaande ecosysteem.” 

Doorbraakprojecten 

Jappe de Best, lector Biobased Resources & Energy bij MNEXT en ook aangeschoven bij het gesprek, benadrukt namens MNEXT nog eens dat MNEXT inderdaad graag betrokken blijft bij de (toekomstige) plannen van de provincie, juist om daar in de onderzoekslijnen en projecten op aan te kunnen sluiten. “Wij spreken bovendien veel met het mkb en studenten en kunnen vanuit die positie veel input leveren voor passend beleid.” 

Zowel René als Jappe benadrukken het belang van samenwerkingen binnen productieketens in de regio. Ook dat gaan we dus terugzien in het nieuwe beleid. Er wordt meer aandacht besteed aan zogenaamde ‘doorbraakprojecten’, succesvolle voorbeelden die hun impact al aan het bewijzen zijn en als inspiratie dienen voor collega’s. Daarnaast krijgt de ‘einde-afvalstatus’ de nodige aandacht. Dat betekent dat een reststroom, al dan niet na behandeling, niet langer als afvalstof wordt beschouwd. In een circulaire economie is dit een niet te onderschatten factor, die vandaag de dag nogal eens voor uitdagingen of vertraging zorgt. 

Vooroplopen 

Conclusie van het gesprek is dat de provincie Noord-Brabant en MNEXT belangrijke stakeholders in elkaar vinden. Voortbouwend op het beleid van de afgelopen tien jaar zal de nieuwe uitvoeringsagenda voor Circulaire Economie nieuwe kansen en aanknopingspunten bieden voor Brabantse organisaties, om vervolgstappen te zetten richting een circulaire economie. Iedereen wordt betrokken en MNEXT blijft graag vooroplopen in de transitie die we doormaken.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close