Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld en is na aardolie het grootste verhandelde goed. Als gevolg van deze grote markt is het hergebruik van de residuen van de koffie-industrie van groot belang vanuit milieu- en economisch oogpunt. Tijdens het branden van koffiebonen worden grote hoeveelheden koffie zilvervlies als bijproduct gevormd. Wat kunnen we ermee?

Publicatiedatum
11 november 2020

Het koffie zilvervlies kan worden gebruikt voor compost. Het is licht en luchtig en heeft een relatief hoog stikstofgehalte. In de stedelijke gebieden is de behoefte aan compostmateriaal echter beperkt en aangezien in veel steden, zoals in Amsterdam, composteerbaar afval nog steeds niet gescheiden kan worden aangeboden, wordt het grootste deel van het koffie zilvervlies momenteel als afval verwijderd.

Economisch haalbaar

De opties voor een effectieve en economisch haalbare benutting van koffie zilvervlies moeten worden ontwikkeld. De relatief kleine schaal van de productie in micro-branding bedrijven vormt een specifieke uitdaging. Hoewel de zilvervlies de afvalverwijderingskosten van het bedrijf aanzienlijk verhoogt, zijn de volumes niet groot genoeg om de gescheiden inzameling voor een laagwaardig gebruik als compostering te rechtvaardigen. Het beoogde gebruik moet ofwel in de winkel of in de buurt zijn (bijvoorbeeld bij het bakken) ofwel voldoende hoogwaardig om de kosten in verband met de logistiek te rechtvaardigen.

Het doel van dit project is om een overzicht te geven van de biomassa koffie zilvervlies, de chemische samenstelling en de biologische activiteit ervan om haalbare hoogwaardige materiaaltoepassingen te identificeren. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de marktkansen van producten op basis van de hoogwaardige componenten in koffie zilvervlies te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in cosmetica en farmaceutica.

Student aan het woord

“Ik ben Jelle, 22 jaar en woon momenteel op kamers in ’s-Hertogenbosch. Ik ben derdejaars student Milieukunde op de HAS Hogeschool en heb daardoor veel overlappende interesses met de projecten binnen CoE BBE.toepassing kpffie zilvervlies
Binnen het Lectoraat Biobased Building Blocks & Products ga ik een deel van het ‘Coffee Silverskin’ onderzoek onder mijn hoede nemen. Mijn gedeelte van het onderzoek omvat het verschil in winbare antioxidanten en polyfenolen tussen zilvervliezen uit verschillende brandprofielen en de toepassingen van deze stoffen. Vanuit de opdrachtgever worden zes monsters met unieke brandprofielen toegestuurd waar de winbare hoeveelheid antioxidanten en polyfenolen van bepaald wordt. Dit wordt gedaan met een ABTS en FC analyse in het laboratorium. Naast de laboratoriumwerkzaamheden wordt een verdiepend literatuuronderzoek uitgevoerd voor het inventariseren van de kwalitatieve toepassingen van de winbare stoffen. Zo krijgt de opdrachtgever een volledig beeld van de opties die de reststroom bevat.”

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close