De zorgsector heeft een unieke doelstelling om de menselijke gezondheid te beschermen en levenskwaliteit te verbeteren. Bij het leveren van die zorg neemt Amphia ook haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een gezonde leefomgeving en zet daarom ook in op duurzame en toekomstbestendige zorg. Dit wil Amphia o.a. bereiken door het reduceren van CO2 uitstoot, door bij te dragen aan circulariteit, en door het stimuleren van een gezonde leefomgeving. Hierbij wordt ook gekeken naar het afval dat wordt geproduceerd en de stappen die Amphia kan nemen om de impact van het ziekenhuisafval te verminderen.

Begin dit jaar is in kaart gebracht welke restafvalstromen er allemaal bestaan en hoe groot deze zijn. In een volgende stap gaan we voor (een selectie van) deze reststromen kijken welke oplossingen er zijn en wat de beste oplossing is. Is dit preventie, hergebruik of kan de reststroom als grondstof dienen voor het maken van een nieuw product?

Doel

Het doel van stage/afstuderen is om voor (een selectie van) de reststromen van Amphia Ziekenhuis in Breda een routekaart te ontwikkelen gericht op de vermindering van de milieu-impact van het ziekenhuisafval. Hierbij moet worden gekeken naar zowel nieuwe oplossingen als verbetering van bestaande oplossingen.

De opdracht is een samenwerking tussen Amphia en MNEXT (Avans). Je gaat een stageovereenkomst aan met Amphia, maar je wordt begeleid door MNEXT (Avans).

Werkzaamheden stageopdracht / afstudeeropdracht

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:
– Selectie van de reststromen waarop het onderzoek zich gaat richten (op basis van criteria en gesprek met Amphia)
– Onderzoek naar bestaande en nieuwe oplossingen voor geselecteerde reststromen aan de hand van o.a. literatuuronderzoek en interviews met andere ziekenhuizen / projecten op gebied van verduurzaming van de zorg.
– In kaart brengen van kosten en milieuimpact van verschillende oplossingen.
– Voorstel voor meest wenselijke oplossing per reststroom (op basis van bijvoorbeeld een multicriteria analyse).

Wie zijn wij?

De materialen- en energietransitie is een grote uitdaging, maar wij zijn positief gestemd over de toekomst. Wij zien en pakken kansen om te versnellen. Samen! MNEXT vormt met het MKB de brug tussen innovatie en samenleving. Door praktijkgericht onderzoek met studenten, docenten en onderzoekers uit te voeren. Door samen te werken aan onderwijsvernieuwing. Zo brengen wij de materialen- en energietransitie in beweging. Voor een duurzame toekomst. Binnen MNEXT zal je werkzaam zijn voor het lectoraat Biobased Resources & Energy welke zich richt op de verwaarding van reststromen.

Stagelocatie: Avans – MNEXT (zie https://www.mnext.nl/)
Stagevergoeding: €350/maand
Periode: februari 2024 – juli 2024

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief met CV en motivatie naar Alexander Compeer: ae.compeer@avans.nl

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close