Het project “Eiwit van Columbus,” draagt bij aan de eiwittransitie waarin we een overstap willen maken van dierlijke naar meer plantaardige eiwitproductie. Dit project, uitgevoerd door het lectoraat Biobased Resources & Energy bij MNEXT, richt zich op het waardevol benutten van reststromen die ontstaan bij de teelt van eiwitrijke gewassen om zo tot een realistisch verdienmodel te komen voor de verschillende stakeholders in de keten.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
september 2023 t/m augustus 2025
SDG's

Focus op sapfractie uit peulvruchten

Het project concentreert zich op peulvruchten, zoals veldbonen en lupine, als belangrijke bronnen voor plantaardige eiwitproductie in Nederland. De sleutel tot succes ligt niet alleen in het optimaliseren van de teelt van deze gewassen, maar ook in het slim benutten van de vrijkomende reststromen.

Naar de teelt en de benutting van eiwit uit peulvruchten wordt al veel onderzoek gedaan, echter voor de verwaarding van de reststromen is tot nu toe veel minder aandacht. Het project richt zich specifiek op de sapfractie van de reststromen en de natte reststromen die ontstaan bij de verwerking van peulvruchten. Dit omdat voor de vezelfractie van plantaardige reststromen al veel verschillende toepassingen bekend zijn. Denk hierbij aan isolatie- en bouwmaterialen, biocomposieten en papier. Voor toepassingen van de sapstroom ligt de focus op personal care producten en bioplastics.

Duurzaam verdienmodel

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een realistisch verdienmodel voor de teelt van peulvruchten. Dit model moet gunstig zijn voor zowel de boeren als de verwerkers van de reststromen. Door deze aanpak wordt niet alleen de eiwittransitie gestimuleerd, maar ook een bijdrage geleverd aan de circulaire en duurzame voedsel- en materiaalproductie.

Consortium van expertise

MNEXT werkt in dit project samen met HAS Green Academy, MNEXT (Avans), Curio, LuPeel, Vart, Stabican, Foodforskin, MAJOR21, Aromed, Dubbel Doel Flora en Royal Cosun. Dit partnerschap tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en experts uit verschillende vakgebieden is cruciaal voor het succes van het project.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close