Noord-Brabant is met ruim 850 chemische bedrijven en 25.000 gerelateerde werkplekken de grootste chemische locatie in Nederland. Ondanks het economische succes is het duidelijk dat de chemische industrie ook bijdraagt aan klimaatverandering en milieuvervuiling. Hoog tijd om over te stappen van fossiele chemie naar een duurzamere vorm: groene chemie. Maar is de regionale arbeidsmarkt hier klaar voor? Het project FermiChem gaat hiermee aan de slag door middel van educatie en training, een nieuw lab en ondersteuning voor start-ups. Alles met de focus op de groene technologie; slimme fermentatie.

Projectleider
Datum
juli 2023 t/m juni 2026

Met slimme fermentatie worden micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten gebruikt om op een duurzame manier bouwstenen te produceren voor producten en materialen. En waarom is dat groene chemie? Slimme fermentatie kan reststromen uit de agro-voedingsindustrie als grondstof gebruiken. Dit betekent dat reststromen kunnen worden omgezet in waardevolle producten. Dat draagt bij aan een circulaire en biobased economie en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast heeft het proces minder impact op het milieu, vergeleken met traditionele methoden. Dit helpt bij het verminderen van vervuiling en energieverbruik. Kortom, een veelbelovende technologie.

Versterking van de Arbeidsmarkt

Een van de belangrijkste doelen van FermiChem is het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt door gerichte educatie en training op het gebied van fermentatietechnologie. Het project gaat leermogelijkheden bieden voor mbo-studenten, werkzoekenden, onderzoekers, docenten en werknemers van bedrijven. Door middel van side-by-side learning en training op de werkplek, willen de partners van FermiChem de inzetbaarheid van zowel bestaande als nieuwe werknemers te vergroten. Dit door hen hands-on ervaringen te bieden die van vitaal belang zijn voor de groene chemiesector.

Nieuw Lab en Startups

Naast educatie en training biedt FermiChem startup-ondersteuning en een nieuw co-creatielab dat is ontworpen om uitwisseling en innovatie in groene chemie te bevorderen. Dit lab gaat dienen als een hub voor kennisinstituten en MKB’s om expertise te delen en samen te werken, en de groei van nieuwe en winstgevende bedrijven te faciliteren. Het initiatief heeft tot doel labruimte en ondersteuning te bieden, waardoor de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen wordt aangemoedigd die zullen bijdragen aan de economische vitaliteit van de regio.

Lange termijn 

Op de lange termijn is het de bedoeling van het consortium om de infrastructuur die door dit project is gecreëerd, voortdurend uit te breiden, en duurzame oplossingen te bieden voor de regionale uitdagingen. Door een inclusieve, gemeenschapsgerichte benadering te bevorderen, hoopt FermiChem een duurzame en welvarende toekomst voor West-Noord-Brabant veilig te stellen, in lijn met de milieudoelstellingen van de EU.

Partners

FermiChem wordt gefinancierd door het Just Transition Fund programma, Het FermiChem-consortium bestaat uit een mix van MKB’s, academische en toegepaste onderzoeksinstellingen en een internationale onderzoeksorganisatie:

  • BioscienZ
  • Valorisatielab VARTA
  • Westerdijk Fungal Biodiversity institute
  • VITO
  • MNEXT

Ondersteunende organisaties: Protein Brewery – Beethanol – PeelPioneers – GingkoBioworks – Relement – AlgaeHolland Food – Bodewes Material Solutions – NoPalm Ingredients – PlayGroundForEntrepreneurs – Breda Start up

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close