Calculators voor het berekenen van de waarde van remontabel bouwen

In co-creatie met opdrachtgevers en partijen uit de bouw zijn er binnen het CBCI project een aantal tools ontwikkeld. Deze tools helpen bouwteams om vroegtijdig in een project een inschatting te maken van de economische toegevoegde waarde van remontabel bouwen. Hierbij helpen we opdrachtgevers de waarde van flexibiliteit in de constructie concreet te maken en demontage aan het einde van de levensduur makkelijker te maken. Met deze informatie kunnen opdrachtgevers hun plan scherper maken en de waarde laten meewegen in de ontwerp- en investeringsbeslissingen.

Publicatiedatum
20 oktober 2022

Deze set tools is een van de resultaten van de Circular Bio-based Construction Industry (CBCI), een Interreg 2 Seas-project met onderwijs-, onderzoeks- en zakenpartners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. CBCI biedt praktische oplossingen, zowel in termen van bio-based herbruikbare producten als processen die een circulaire en bio-based benadering in de bouw bevorderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.

Wil je er zelf mee aan de slag gaan?

Hier kun je de tools downloaden:

·     End of life calculator (klik hier voor de webversie)
·     Flexibility calculator (klik hier voor de webversie)

In deze twee korte video’s laat de ontwikkelaar van de calculators je zien hoe je ze kunt invullen (in het Engels) . Door even stil te staan bij alle velden krijg je een beter begrip bij het gebruik van de calculator:

End of Life Circular Value Calculator

Flexibility Circular Value Calculator

Tools getest in de praktijk

Binnen het CBCI-project zijn er twee Living Labs. Hierbij zijn de theorie, tools en inzichten vanuit interview in de praktijk getest. Op deze manier hebben we veel kunnen leren. Samen met de bouwteams van de Living Labs zijn de tools ontwikkeld en verbeterd. We delen graag wat er binnen dit project is gedaan, dus de voor ingevulde calculators van de Living Labs staan op deze pagina. Zo heb je een voorbeeld uit de praktijk voor het geval je zelf bezig gaat met de calculators.

Living Lab KU Leuven

Dit Living Lab staat op het terrein van de Technologiecampus Gent (KULeuven) en is een testgebouw die is gebouwd volgens de typologie van de rijwoning. Het prototype zal later worden ingezet bij stadsvernieuwingsprojecten in achtergestelde woonwijken. Daarbij gaat het niet enkel om groepswoningbouw en vernieuwbouw, maar ook om optoppingen en gevelrenovaties. Technisch is het Living Lab zo ontworpen dat al die scenario’s tot de mogelijkheden behoren. Bovenal is het ontwerp zo dat bouwbedrijven de sociale economie kunnen betrekken en dat het gemakkelijk verplaatsbaar is naar andere stadswijken. Dat laatste zal trouwens nodig zijn voor deze Living Lab, want in 2027 zal het plaats moeten maken voor het nieuwe masterplan van de campus. Het zal de ultieme test zijn voor dit remontabele biobased Living Lab.

Het bouwconsortium wil het Living Lab op grote schaal gaan produceren. De verwachting hierbij is dat de extra investering voor remontabiliteit hierdoor ook lager zal uitvallen dan in de voor ingevulde calculator te vinden is. De investering om het gebouw remontabel te maken is verdeeld over twee calculators door het te delen door twee. Dit is gedaan omdat de investering om het gebouw remontabel te maken zowel een voordeel op het gebied van flexibiliteit als aan het einde van de levensduur heeft.

  • De voor ingevulde Flexibiliteit Calculator voor dit Living Lab kun je hier downloaden.

Hierbij is er vanuit gegaan dat het gebouw na zes jaar zal worden verplaatst ,omdat het niet langer op de KU Leuven Campus in Gent kan blijven staan. Hierbij verandert het gebouw van locatie en functie (van kantoor naar woning).

  • De voor ingevulde Einde-Levensduurcalculator voor het dit Living Lab is hier te downloaden.

Hierbij is ingeschat dat het gebouw 60 jaar mee zal gaan en dat de materialen uiteindelijk ongeveer €40.000 opleveren.

Living Lab Emergis

Dit Living Lab is te vinden in Kloetinge (Zeeuws-Vlaanderen) bij Emergis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Hier zijn de gastenverblijven uitgebreid met een nieuwe circulair gebouwde vleugel. Dit Living Lab bestaat uit units, die makkelijk verplaatsbaar zijn en de ruimtes zijn relatief snel verplaatsbaar. Op deze manier kan men inspelen op de steeds veranderende huisvestingsvraag van Emergis. Veranderende regelgeving in de zorg speelt een grote rol en is moeilijk voorspelbaar. Door het werken met deze unit ontstaat de mogelijkheid om relatief eenvoudige aanpassingen te kunnen doorvoeren zonder veel energie- of materiaalverspilling en dus is slopen en nieuwbouw niet nodig. Het gebruik van biobased materialen heeft de ecologische impact van dit gebouw verder verlaagt en verzekert de circulariteit bij het einde van de levensduur.

  • De voor ingevulde flexibiliteit Calculator voor het Emergis Living Lab is hier te downloaden.

Hierbij is ingeschat dat het gebouw binnen nu en 25 jaar verplaatst wordt met een kans van 60% en een functieverandering met een kans van 25%. De functie verandering in dit geval gaat van kantoor naar appartement. Doordat er sanitair en keukenvoorzieningen moeten worden bijgebouwd is de investering bij deze ombouw relatief hoog.  De investering om het gebouw remontabel te maken is gedeeld door twee aangezien met deze investering ook een voordeel aan het einde van de levensduur wordt gezien.

  • De voor ingevulde Einde-Levensduurcalculator voor de Living Lab van Emergis is hier te downloaden.

Hierbij is de levensduur van de units geschat op 60 jaar en dat de materialen uiteindelijk ongeveer €150.000 opleveren.  De investering om het gebouw remontabel te maken is gedeeld door twee aangezien met deze investering ook een voordeel in flexibiliteit wordt gezien.

Contact

Heb je ideeën om de calculators verder te verbeteren of zou je deze graag samen willen invullen met de ontwikkelaar hiervan? Hiervoor kun je contact opnemen met de ontwikkelaar Myron Koster via mjj.koster@avans.nl.

Dit project is gefinancierd uit het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020 medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontract nr. 2S02-038.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close