Het Europees gesubsidieerde project CBCI onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
september 2018 t/m september 2022
SDG's

CIRCULAIR EN BIOBASED BOUWEN

De bouw is een grootverbruiker van materialen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus. En zijn ze ook niet gemaakt van hernieuwbare, biobased materialen. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen, wat hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar een biobased, circulaire bouw is noodzakelijk.

INTEGRALE AANPAK

Om circulair en biobased bouwen te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig waarin processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving veranderd moeten worden. Dit betekent dat bestaande rollen van belanghebbenden in de bouwsector zullen veranderen en nieuwe rollen nodig zijn. We ontwikkelden binnen CBCI een aanpak die samenhang garandeert tussen technische, juridische en sociale aspecten, en businessmodellen om biobased en circulair te kunnen ontwerpen en bouwen. De insteek is dat wat wij ontwikkelen vervolgens op industriële schaal gemaakt kan worden.

PROTOTYPING, LIVING LABS EN REAL LIFE TOEPASSINGEN

Binnen het CBCI-project zorgden we voor een effectieve leerervaring en kennisdeling door alle fasen in de ontwikkelingsprocessen vast te leggen en te analyseren, bijvoorbeeld via workshops, prototyping, living labs en real-life case-studies.

2 real-life bouwprojecten vormden de kern van het CBCI-project en dit waren de zogenaamde living labs. Het eerste living lab was de uitbreiding van de GGZ-kliniek van de zorgorganisatie Emergis in de provincie Zeeland. De tweede was een nieuwbouwproject van de KU Leuven voor de universiteitscampus in Gent, België.

Sinds de start van het project zijn er cruciale keuzes gemaakt bij de aanbesteding van de living labs. Voor projectpartner Emergis (NL) werd een Design & Build-aanbesteding gekozen voor de totale renovatie en nieuwbouw, terwijl projectpartner KU Leuven (BE) alleen Design & Build heeft gekozen voor de structuur en het skelet, terwijl er voor de plug-in modules is gekozen voor lease voor de HVAC-systemen plus de sanitaire en technische installaties. Door co-creatie konden het CBCI-team en de geselecteerde aannemers de ontwerp- en materiaalkeuzes verder uitwerken.

Binnen het project werkten we samen met stakeholders en experts om gevelelementen te ontwikkelen die niet alleen in het lab als prototypes worden getest, maar ook daadwerkelijk binnen de Living labs worden toegepast. Het ontwerpen, testen en produceren van de prototypes vond plaats in labs in België (WTCB), Nederland (SPARK Maker Space Lab) en het Verenigd Koninkrijk (BRE Centre for Innovative Construction Materials). Deze faciliteiten stelden onze onderzoekers in staat gebruik te maken van de modernste productietechnieken en onderzoeksfaciliteiten. Materialen die in de eerste testrondes zijn meegenomen, waren bijvoorbeeld schapenwol, hout, nabasco, metisse en gras.

PROJECTRESULTATEN

Met CBCI realiseren we verschillende outputs voor een zo ​​breed mogelijk effect op de bouwsector. Het project resulteert in diverse publicaties, MOOC’s, een praktische gids en een haalbaarheidsstudie. Dit is allemaal bedoeld om (toekomstige) professionals te inspireren en te voorzien van praktische informatie voor hun eigen bouwprojecten, in elke fase van het proces. De leeropbrengsten van het project en de ontwikkelde materialen komen uiteindelijk samen in een demonstratietentoonstelling bij Kamp C in Westerlo (BE). Het doel van CBCI is om bij te dragen aan de toepassing van nieuwe oplossingen voor de circulaire economie.

Na bijna 4 jaar kwam het project op 30 september 2022 tot een einde. Het onderzoek leverde veel resultaten en tools op, zoals diverse publicaties, MOOC’s, een praktische gids, real-life gebouw, living labs en een haalbaarheidsstudie. Dit is allemaal bedoeld om (toekomstige) professionals te inspireren en te voorzien van praktische informatie voor hun eigen bouwprojecten, in elke fase van het proces. Met het CBCI project hebben we bijgedragen aan de toepassing van nieuwe oplossingen voor de circulaire economie.

Lees meer over alle tools voor circulair en Biobased bouwen in het magazine.

CALCULATORS VOOR HET BEREKENEN VAN WAARDE VAN REMONTABEL BOUWEN

In co-creatie met opdrachtgevers en partijen uit de bouw zijn er binnen het CBCI project een aantal tools ontwikkeld. Deze tools helpen bouwteams om vroegtijdig in een project een inschatting te maken van de economische toegevoegde waarde van remontabel bouwen. Hierbij helpen we opdrachtgevers de waarde van flexibiliteit in de constructie concreet te maken en demontage aan het einde van de levensduur makkelijker te maken. Met deze informatie kunnen opdrachtgevers hun plan scherper maken en de waarde laten meewegen in de ontwerp- en investeringsbeslissingen.

Klik hier voor de pagina met links naar de tools om er zelf mee aan de slag te gaan

PUBLICATIES

Publicatie: Vijf bouwstenen voor circulair biobased bouwen

De eerste publicatie binnen het project, de white paper ‘Vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven’, is gepubliceerd in november 2020. De 5 bouwstenen die in deze white paper worden geïdentificeerd zijn Betaalbaar, Flexibel, Passief, Integraal en Traditioneel eigenaarschap. Deze praktische whitepaper is gratis te downloaden in het EngelsNederlands en Frans via de HBO-Kennisbank.

Publicatie: Circulaire en bio-based ambities in bouwprojecten

De tweede publicatie binnen het project, de whitepaper ‘Circulaire en bio-based ambities in bouwprojecten; een integrale aanpak van het aanbestedingsproces’, is gepubliceerd in december 2021. Deze whitepaper gaat over circulariteit en een integrale aanpak van het aanbestedingsproces. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een andere benadering van de ambities en realisatie van bouwprojecten. Een integrale aanpak is noodzakelijk om een gebouw of renovatie succesvol te realiseren. Het inkoop- en aanbestedingsproces speelt een sleutelrol in deze transitie. Deze whitepaper beschrijft de ervaringen en lessen uit de praktijk met betrekking tot circulair biobased inkopen.

De whitepaper is gratis te downloaden in het Engels, Nederlands en Frans via deze link.

Publicatie: Hoe het wetgevend kader circulair, bio-based bouwen kan

De derde publicatie binnen het project, de whitepaper regels & voorschriften ‘Hoe het wetgevend kader circulair, bio-based bouwen kan stimuleren’,  is in mei 2022 verschenen.
Deze white paper is gepubliceerd in het kader van het Interreg 2seas project Circular Biobased Construction Industry (CBCI), omdat producenten, uitvoerders, gebouwbezitters en -ontwikkelaars wet- en regelgeving vaak bestempelen als belemmerend voor het op grotere schaal toepassen van circulair biobased bouwen. De vraag is of dit klopt.
In deze white paper bespreken wij: hoe belemmerend wet- en regelgeving nu écht is. Hoe groot de ruimte voor het stimuleren van circulair biobased bouwen is. Welke wet- en regelgeving belangrijk is voor opschaling. En hoe flexibel de wet- en regelgeving is in het kader van functieverandering.

De whitepaper is via het inschrijfformulier gratis te downloaden in het Engels, Nederlands en Frans.

SAMENWERKING

Avans was lead-partner van het onderzoeksproject Circulair Bio-based Construction Industry en werkte samen met 9 kennisinstellingen en -organisaties en ruim 20 observer partners uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De 9 projectpartners:

Binnen Avans waren betrokken: Expertisecentrum Technische Innovatie, Centre of Expertise Biobased Economy (MNEXT) en het Expertisecentrum Sustainable Business.

Draag bij aan een circulaire en biobased bouwsector

Onze onderzoeksaanpak met een focus op ontwerpend onderzoeken kenmerkte zich door een iteratieve aanpak en de betrokkenheid van een breed scala aan stakeholders en experts. We organiseerden workshops en bijeenkomsten om meer te weten te komen over alle verschillende perspectieven en probeerden belanghebbenden van het project op verschillende manieren en kanalen te betrekken.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met projectleider Maurice van Londen via m.vanlonden@avans.nl.

ONDERSTEUNING

Het CBCI-project werd gefinancierd met bijna € 7 miljoen door Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.

 

15 april 2024
Martijn Zieverink beëdigd als lector Biobased Transities
Biobased Transitions... an Uphill Battle?! Dat was het thema van de lectorale rede van Martijn Zieverink op 5 april in Breda. In zijn inaugurele speech gaf hij uitleg over de bijdrage die zijn lectoraat ‘Biobased Transities’ gaat leveren aan het bestrijden van de oorzaken van klimaatverandering. Tijdens deze middag kreeg Martijn zijn gepersonaliseerde lectorale keten uitgerekt door Jacomine Ravensbergen, lid en waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool.
12 april 2024
Samen naar een circulaire economie
Quadruple Helix, einde-afvalstatus, ecosysteem, doorbraakprojecten. De begrippen vliegen je om de oren en liegen er niet om. Ze komen uit de ambtelijke concepten voor de uitvoeringsagenda Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT) van de provincie Noord-Brabant. In de uitvoeringslijn naar slimme, duurzame en circulaire ondernemers is circulaire economie opgenomen. Een agenda die voor MNEXT, en andere stakeholders in de materialen- en energietransitie, de komende jaren belangrijk is.
08 april 2024
Whitepaper: Natuurinclusieve Uitgangspunten
Verstedelijking is een belangrijke oorzaak voor klimaatverandering, afname van biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan dit tegengaan, maar vindt nog op te kleine schaal plaats om echt impact te hebben. De afgelopen 2 jaar heeft MNEXT, in samenwerking met andere hogescholen en het werkveld, onderzoek gedaan naar uitgangspunten om deze transitie te versnellen. De belangrijkste resultaten hiervan zijn overzichtelijk samengevoegd in een whitepaper: Natuurinclusieve Uitgangspunten.
Snel Hernieuwbare Materialen: de volgende stap in duurzaam bouwen
In dit project onderzoeken we hoe de door de praktijk benodigde informatie van SHM op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier kunnen aanbieden zodat deze materialen meer toegepast.
Mycelium on Board
In the project Mycelium on Board, mycelium composites are developed as a formaldehyde-free, fully natural and biodegradable material with high potential to substitute these hazardous materials.
Water-resistant mycelium composites
Binnen het project Water-resistant Mycelium Composites gaan we kijken of we deacetylering-techniek ook kunnen toepassen op mycelium composieten, en testen of deze het gewenste effect hebben.
Demowand Biobased Gevelbekleding
Het lectoraat laat met deze demowand zien wat de mogelijkheden zijn van duurzame gevelbekleding.
Sustainable Particle Board
Van de houtige vezels van de kokospalm kunnen producten gemaakt worden, maar de vezels eindigen nog vaak als afval. In dit project proberen we spaanplaat te maken van deze vezels.
FACET
Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan.
Biobased Insulation – Lifespan Determination (BILD)
De levensduur van een nieuw biobased isolatiemateriaal is een belangrijke eigenschap. Desalniettemin is er geen gedefinieerde en gestandaardiseerde methode om de verwachte levensduur van een biobased isolatiemateriaal te bepalen.
Mythic
In Mythic ontwikkelen we het best beschikbare mycelium biocomposiet te ontwikkelen dat kan worden gebruikt als circulair, biologisch afbreekbaar isolatiemateriaal voor de bouwsector.
Biobased Bezinningsruimte
Binnen de Avans AB&I minor ‘CO2-negatief ontwerpen’ hebben de 39 deelnemende studenten van meerdere opleidingen in september 2021 een biobased bezinningsruimte gebouwd op het terrein van Avans in Den Bosch.
Programma “Living Ecosystem”
Hoever zijn we in de transitie naar biobased materialen? In het 8-jarige programma “Living Ecosystem” bundelen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences hun krachten op het gebied van biobased ingrediënten, circulair bouwen en biobased plastics.
Lerend Netwerk Biobouwers
Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector.
Bio Iso
Bio Iso (RAAK MKB)
De huidige focus op energiesparing leidt echter steeds vaker tot een onprettig binnenklimaat en zelfs tot ongezonde gebouwen.
snel hernieuwbare materialen
Ontwerpen met snel hernieuwbare materialen
SHM (snel hernieuwbare materialen) komen voort uit de natuur. Tijdens hun groei halen zij CO₂ uit de lucht.  
Biologische afbreekbaarheid biohars
Biologische afbreekbaarheid biohars
Dit project onderzoekt hoe je met, vanuit een grote computerdatabase speciaal geselecteerde, schimmels een aantal thermohardende bioharsen kunt afbreken.
Viberscrete
Viberscrete – biobased beton
Hoewel biobased beton goede thermische en akoestische isolatie eigenschappen heeft en een positieve milieu impact, kleven er ook een aantal nadelen aan ‘biobeton’. In dit project gaan Vibers en Avans op zoek naar de meest optimale samenstelling van biobeton op basis van olifantsgras.
Portiersloge Delfland
Studenten van de Avans minor CO2-negatief ontwerpen hebben voor het Hoogheemraad Delfland een biobased/circulaire portiersloge ontworpen.
Smart Circular Bridge
Een brug die zelf aangeeft wanneer er onderhoud of vervanging nodig is: “Structural Health Monitoring”.
Mycelium boards
Dit project heeft als doel de buig- en treksterkte van myceliumplaten te vergroten.
Colouring Mycelium
Dit project legt de basis om de visuele uitstraling van myceliumcomposieten te verbeteren, door gebruik te maken van natuurlijke pigmenten, natuurlijke coatings en onderzoek naar schimmelpigmenten.
Back to the Materials of the Future
Dit onderzoek is gericht op verdieping van de kennis over de mechanische eigenschappen van biobased materialen voor de toepassing in combinatie met betonmengsels.
Structural Health in Biobased Constructions
Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.
Zap naar biobased bouwen
Biobonding: Verbeterde biocomposieten
Het gebruik van plataardige vezels in polymeer composities is extra interessant voor constructie omdat natuurlijke vezels goede mechanische eigenschappen hebben terwijl ze weinig gewicht hebben.
Materiaalonderzoek voor 3D printen
Ontwikkeling en toepassing van recycled en biobased vezelversterkte thermoplasten in combinatie met FDM 3D-printing.
Opcirkelen in de bouw
Om de circulaire economie op te kunnen schalen is het voor zowel bouwondernemingen maar ook voor overheden nodig om het aanbod van secundaire materialen en componenten af te kunnen stemmen met de mogelijke behoefte aan deze materialen.
Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)
Het Europees gesubsidieerde project CBCI onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.
building-on-mycelium-banner
Building on Mycelium
In het project "Building On Mycelium" onderzoeken Hogeschool Avans en partners hoe lokaal beschikbare organische afvalstromen kunnen worden gebruikt om mycelium biocomposieten te produceren met eigenschappen die ze geschikt maken voor de bouwsector.
Sensorwise Biobased
Gedurende één jaar zullen van twee woningen de gehele doorsnede van de buitengevels middels luchtvochtigheid en temperatuursensoren worden gemeten.
Mycelium
Dit project moet meer inzicht verschaffen in het produceren van mycelium gebaseerde materialen en inzicht geven in de invloed van de groeicondities, substraatsoort en materiaalverwerking op de eigenschappen van het mycelium composiet.
BioKLEUR
Binnen het project BioKLEUR zoeken we naar milieuvriendelijkere alternatieven voor kleurstoffen. 
Biobased brug
De brug werd geopend op donderdag 27 oktober op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 's werelds eerste brug die volledig bestaat uit biocomposiet.
+184
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close