Aangenaam kennis te maken stakeholder! Jawel, het feit alleen al dat je dit leest maakt je namelijk een stakeholder van ons. Dat kan van het SPRONG Living Ecosystem programma zijn, of van één van de betrokken partners. Hoe dan ook ben je geïnteresseerd in ons of het onderwerp en dat maakt ons geïnteresseerd in jou. Doel van het programma is namelijk juist om interactie met verschillende groepen stakeholders te stimuleren en te faciliteren. Waarom? Alles ten behoeve van onze samenwerking en impact op de biobased transitie.

Foto: Biocirculair gebouw uit het FACET-project, waar je als stakeholder gewoon in rond kunt lopen.

Jill de Bruijn, docent Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam, en Kaj Morel, lector New Marketing van Avans Hogeschool, leggen uit: “We willen graag dat bedrijven en andere stakeholders inzicht krijgen in de haal- en schaalbaarheid van innovaties. En ook wat er voor nodig is om dat te bereiken. Dat lukt alleen als we spreken met partijen die belang hebben bij de innovatie en met partijen die er veel invloed op kunnen uitoefenen.” Vanuit deze gesprekken kunnen voor, tijdens en na het innovatietraject (waartoe onder andere praktijkgericht onderzoek behoort) al rekening worden gehouden met de input, de wensen en behoeftes, van stakeholders. “Dit zorgt voor een grotere kans dat biobased producten meer en meer vanzelfsprekend worden in onze samenleving. Daarnaast kunnen we explicieter toetsen welke biobased producten maatschappelijk gewenst zijn en welke niet”, vervolgt Kaj.

Launching Customer

Afgelopen maart was er een gesprek onder stakeholders van het programma, en daarmee van biobased transities in het algemeen. Met de aanwezigen, vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven, bespraken we wie de stakeholders van de biobased transitie zijn, hoe en wanneer we hen betrekken en welke kansen en belemmeringen we daarbij zien. Jill noemt een voorbeeld uit de bouw; “Vanuit het oogpunt van risico mijden wordt nu nog vooral met traditionele bouwmaterialen gebouwd. Stel nou dat je de toekomstige bewoners al heel vroeg zou betrekken in het proces, dan ontstaat er wellicht een ander vertrekpunt waar meer urgentie uit spreekt om met biobased materialen te bouwen.” Verder werd het belang onderstreept om best practices structureler en breder uit te rollen bij meer stakeholders, waardoor de impact van biobased innovaties exponentieel kan worden verhoogd. Jill ziet verder overheden als belangrijke stakeholder, “als launching customer kunnen zij enorm helpen bij de lancering van een innovatie en het wegnemen van risico’s bij een ondernemer.”

Waarom en voor wie?

Kaj noemt als belangrijkste observatie van de dag: “dat aan het begin van elke biobased innovatie ook de vraag aan stakeholders gesteld zou moeten worden waarom en voor wie de innovatie er moet komen,” met als kanttekening dat ook weer niet alle stakeholders even makkelijk aan de gesprekstafel schuiven en dat hun belangen nogal uiteen kunnen lopen. Soms moet onderzoek ook gewoon opgestart worden, en worden stakeholders gaandeweg betrokken bij het traject.

Hoe dan ook; het programma SPRONG Living Ecosystem wil graag aansluiting in binnen- en buitenland bij andere initiatieven, platforms, communities en onderzoeksgroepen die al actief zijn in de biobased transitie. Om ervaringen over stakeholdersparticipatie uit te wisselen, maar ook om te leren van elkaars biobased onderzoek en innovatie. Op deze manier willen we een breed netwerk opbouwen, waarmee we werken aan ons hoofddoel: het versnellen en verrijken van de biobased transitie!

Wil je participeren namens jezelf of vertegenwoordig je een aanpalend project, platform of initiatief? Laat het ons weten, we komen graag met je in contact. Want de Biobased transitie realiseren we alleen samen.

DOE MEE!

Het Sprong Living Ecosystem programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Regieorgaan SIA en de provincie Noord-Brabant.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close