De transitie naar biobased materialen versnellen door samenwerking

Er zijn veel biobased materialen beschikbaar zoals hout, papier, linnen maar ook bioplastics. Toch is hun aandeel ten opzichte van fossiele materialen nog beperkt. In Living Ecosystem werken drie hogescholen en vele praktijkpartners gedurende acht jaar samen om de bekendheid en het gebruik van deze materialen te vergroten.

Onderzoeksagenda
Er worden veel nieuwe materialen en producten ontwikkeld maar er is nog veel kennis nodig over de factoren die de wenselijkheid en het gebruik van deze materialen bepalen. Wat bepaalt de bekendheid en het gebruik van biobased materialen? Hoe werkt een inkoper? Welke informatie zoeken consumenten? Welke wenselijke en onwenselijke eigenschappen hebben de materialen in de ogen van de gebruikers en besluitvormers? Welke regels zitten in de weg, welke helpen juist? Moeten we andere woorden gaan gebruiken om over de duurzaamheid te praten?

Met zulke kennis willen we onze ontwikkelprojecten verbeteren. Door steeds voeling te houden met de praktijk werken we aan een samenhangende onderzoeksagenda. We blijven deze continu actualiseren en omzetten in betekenisvolle projecten voor praktijkonderzoek.

Kwaliteit van onderzoek
De onderzoekers binnen dit programma staan al bekend als een sterke groep. Toch kan het altijd beter. Binnen Living Ecosystem werken de onderzoekers, management en diensten van de drie hogescholen in gezamenlijkheid aan de kwaliteit van hun onderzoek. Hierbij kan worden gedacht aan basiszaken zoals archivering en ontsluiting van onderzoeksresultaten, aan onderzoekscommunicatie, datamanagement, maar ook professionaliteit van individuele onderzoekers in projectontwikkeling en -management. Aan borging en monitoring van onderzoeksoutput en onderzoeksimpact – in het geval van Living Ecosystem de impact op materiaalgebruik. In eerste instantie bereiken we dit door van elkaar te leren. In tweede instantie door samen aan capaciteitsontwikkeling en ondersteunende systemen te werken.

Faciliteiten
De regio heeft al veel faciliteiten die gebruikt kunnen worden voor het praktijkonderzoek naar biobased materialen. Zowel binnen als buiten de hogescholen. Een optimale inzet van deze faciliteiten voor de gewenste marktontwikkeling begint met inzicht welke faciliteiten beschikbaar zijn bij de hogescholen en bij hun partners, en vervolgens hoe deze door de verschillende onderzoekers en stakeholders kunnen worden gebruikt. Een belangrijke vraag is echter of deze faciliteiten ook toepasbaar zijn voor marktontwikkeling en of er, met het oog op de marktontwikkeling, geen essentiële faciliteiten ontbreken. Bij het laatste kan worden gedacht aan voorlichtingscentra of panels.

Betrekken en ondersteunen van doelgroepen
Hier draait het programma uiteindelijk om: in Living Ecosystem willen we samen met doelgroepen werken aan het stimuleren van het gebruik van biobased materialen. Van push naar pull. Praktijkonderzoek impliceert overigens altijd al dat we in co-creatie werken met hogeschool-interne en ‑externe doelgroepen: studenten, docenten, burgers, bedrijven (start-up, MKB, grootbedrijf), beleidsmakers, wetenschap. We kunnen hiervoor diverse activiteiten inzetten rond onze onderzoeksprojecten en -groepen, denk aan: events voor vraagarticulatie, community-vorming of kennisverspreiding; aan hackathons en challenges; aan learning communities en masterclasses;  aan doelgroepbeleid of stakeholdermanagement; aan de inrichting van voorlichtingscentra en ‑campagnes; aan de inzet van consumentenpanels en andere methodes om stakeholders in het onderzoek te betrekken. Zulke zaken zullen in het programma worden ingezet, afhankelijk van de behoeftes vanuit de thematische werkgroepen.

Wilt u meer weten over dit SPRONG programma “Living Ecosystem”? Neem dan contact op met Maurice van Londen, Projectleider, Centre of Expertise MNEXT. m.vanlonden@avans.nl  

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close