Zoals je in de Biobased Update van februari 2022 hebt kunnen lezen gaat er binnen CoE BBE de komende periode het één en ander veranderen. De ontwikkeling naar het nieuwe zwaartepunt Technologische Innovatie in Energie- en Materiaaltransitie is inmiddels in volle gang. Eén van de veranderingen die we deze zomer al gaan zien is de overstap van het Avans lectoraat Smart Energy van het Expertisecentrum Technische Innovatie naar CoE BBE. Daarom stellen wij het lectoraat graag alvast aan je voor.

Publicatiedatum
9 juni 2022

Het lectoraat Smart Energy in een notendop

Het lectoraat Smart Energy is gericht op energiebesparing en het inpassen van duurzame energie in de huidige systemen. Hierbij wordt gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen. De focus is op de energietransitie, maar er is een duidelijke link met de materialentransitie. Aan de ene kant spelen materialen een belangrijke rol bij nieuwe technologie zoals windmolens, batterijen, zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s, elektrolysers, brandstofcellen enz. Bij de introductie en uitrol van deze technologie dient terdege rekening gehouden te worden met (her)gebruik van vaak schaarse grondstoffen. Aan de andere kant is er altijd energie gemoeid met de productie van nieuwe materialen en technologie. Het streven hierbij is naar een zo hoog mogelijke energie-efficiency van deze productieprocessen.

Lector Jack Doomernik kijkt uit naar de samenwerking

“Op het eerste gezicht lijkt het lectoraat Smart Energy een vreemde eend in de bijt,” aldus Jack Doomernik, lector Smart Energy. “We hebben geen directe link met biobased ontwikkelingen. Als je naar de ambitie van Avans kijkt om het zwaartepunt Technologische ontwikkelingen voor de energie- en materialentransitie verder vorm te geven en het huidige CoE BBE om te vormen in lijn met het te ontwikkelen kennisprogramma wordt de logica wel zichtbaar. Naast de biobased ontwikkelingen krijgen dan ook de techno-based ontwikkelingen een plaats, die beide een bijdrage gaan leveren aan de energie- en materialentransitie en het terugdringen van CO2 emissies. Mijn verwachting is dat hier een mooi gebalanceerd geheel ontstaat met nieuwe mogelijkheden tot samenwerking, zowel binnen het CoE en Avans als met een diversiteit aan externe partners. Deze ontwikkeling gaat zeker ook de samenwerking tussen Avans en HZ verder versterken.”

Het lectoraat Smart Energy zal de komende tijd steeds meer zichtbaar worden binnen ons Centre of Expertise. Deze technologische inbreng zal voor sommige vast nog even wennen zijn maar het mag duidelijk zijn: de samenwerking is veelbelovend!

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close