BioCannDo heeft de bedoeling om een duidelijke, onderbouwde boodschap rondom biobased producten te ontwikkelen, zodat deze ook voor het algemene publiek gemakkelijk te begrijpen is. Hierdoor zullen het draagvlak en de betrokkenheid van de Europese bevolking worden vergroot. Alle info wordt gebundeld en weergegeven op de speciale projectwebsite AllThings.Bio.

BEZOEK ALLTHINGS.BIO

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
oktober 2016 t/m september 2019

Waarom BioCannDo?

De Europese economie is voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, welke onder andere gebruikt worden voor de chemie, energie en diverse alledaagse toepassingen. Maar deze brandstoffen worden schaarser en het gebruik hiervan schaadt het milieu en het klimaat. Biomassa, afkomstig van landbouw, bosbouw en zee, biedt een oplossing voor onze afhankelijkheid van deze steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen. Zo zal de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een bio-economie hopelijk zorgen voor een groei-boost, meer werkgelegenheid en uiteindelijk een duurzamer Europa. Jammer genoeg zijn meeste mensen zich nog niet bewust van deze kansen. Daarom is het BioCannDo project gestart.

 

Bewustzijn biobased producten creëren bij burgers

Het ‘Bioeconomy Awareness and Discourse’ (BioCannDo) project heeft als doelstelling om het bewustzijn van biobased producten (zowel deels als helemaal vervaardigd van biomassa) te vergroten. Het project zal communicatie- en educatiematerialen over de bio-economie en biobased producten, zoals artikelen, video’s, factsheets en andere relevante zaken, voor een meer algemeen publiek, ontwikkelen en verspreiden.

Daarnaast biedt de website www.allthings.bio toegang tot betrouwbare informatie. Het is de bedoeling om een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde boodschap rondom biobased producten te ontwikkelen, zodat het ook voor het algemene publiek gemakkelijk te begrijpen is. Mede hierdoor de draagvlak van biobased materialen en de betrokkenheid van de Europese bevolking in deze nieuwe bio-economie worden vergroot.

Partners

21 februari 2024
Frissere klaslokalen dankzij studenten: SAS Viya Dashboard in actie!
Vermoeidheid en concentratieproblemen bij studenten door een te hoog CO2-niveau in een klaslokaal is een groot probleem. Maar stel je voor dat je een dashboard kan ontwikkelen dat op basis van realistische sensorgegevens analyses en voorspellingen uitvoert om het binnenklimaat van een klaslokaal te optimaliseren. In de minor Data Science for Smart Industry namen Valerie Giezen en Quentinn Verkolf, studenten Informatica en Technische Bedrijfskunde, de uitdaging aan. Ze werden in hun opdracht voor het project Brains for Buildings begeleidt door docent-onderzoeker Mertijn Weeda.
20 februari 2024
Associate professoren bij MNEXT
Bij MNEXT hebben we momenteel 7 lectoraten, elk onder leiding van een lector. Onlangs hebben we ook associate lectoren geïntroduceerd, personen die op het niveau van een lector werken maar zich richten op een specifiek vakgebied binnen het lectoraat. Dit stelt ons in staat om dieper in te gaan op thema's die belangrijk zijn voor MNEXT. We spraken met onze recent benoemde associate lectoren, Miaomiao Zhou, Qian Zhou en Tanja Moerdijk, over hun motivaties en plannen.
05 februari 2024
Master Materials & Energy Transition dit jaar van start
De nieuwe masteropleiding Materials & Energy Transition (MET) van Avans Hogeschool lijkt in september 2024 van start te kunnen gaan. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft namelijk een voorgenomen positief besluit genomen. Dit houdt in dat studenten zich medio april officieel kunnen aanmelden via Studielink.
BioGov.net
BioGov.net is a three-year project funded by the Horizon Europe programme, composed by 10 experienced partners that will operationalise the project’s activities in 8 EU countries.
Programma “Living Ecosystem”
Hoever zijn we in de transitie naar biobased materialen? In het 8-jarige programma “Living Ecosystem” bundelen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences hun krachten op het gebied van biobased ingrediënten, circulair bouwen en biobased plastics.
Lerend Netwerk Biobouwers
Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector.
mooc-biobased-energy-banner
Innovatie Traineeships
Met steun van Regieorgaan SIA ontwikkelt Avans Hogeschool een nieuw traineeprogramma dat het mkb de kans biedt om jong talent aan zich te binden en bovendien de relatie tussen het mkb en hogescholen versterkt op het gebied van praktijkgericht onderzoek.
Learning community
CoE BBE voert, samen met het regionale bedrijfsleven, een aantal haalbaarheidsonderzoeken uit die invulling geven aan de hca-agenda van de regio West-Brabant.
Biobased-Materials-Plus
BBM+
De BBM+ projectpartners slaan de handen in een om de overgang naar biomassa en de bedrijvigheid op topsnelheid te krijgen. In dit project wordt hoogwaardige onderwijs ontwikkeld voor de master Biobased Materials en de Hbo honours- en schakelprogramma’s.
innovatietafels
Innovatietafels
Studenten die een minor-, stage- of afstudeeropdracht uitvoeren op het gebied van Biobased Economy komen samen met hun bedrijfsbegeleiders en docentbegeleiders om te sparren over relevante thema’s die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan hun onderzoek.
Living Lab Biobased Brazil
Het Living Lab Biobased Brazil heeft al vele studenten een zinvolle en leerzame stage geboden. Wil jij graag stage lopen in Brazilië en je bezig houden met duurzaamheid en een betere wereld?
Grenzeloos Biobased Onderwijs
Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werkten veertien Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau.
biocanndo
BioCannDo
BioCannDo heeft de bedoeling om een duidelijke, onderbouwde boodschap rondom biobased producten te ontwikkelen, zodat deze ook voor het algemene publiek gemakkelijk te begrijpen is.
Groene Groei
Voor de transitie naar een Biobased Economy zijn ook in de toekomst slimme koppen nodig. Het project Groene Groei ontwikkelt biobased onderwijsmaterialen en verspreidt deze in de Biobased Delta.
biobased-challenge
Biobased Challenge
The Think Biobased Challenge invites you, a European College or University student, to design Biobased educational material that students will never forget.
Landelijk Biobased Kennisnetwerk
Het LBKN is een uniek NL-breed HBO-platform voor biobased onderwijs, onderzoek en valorisatie met actieve verbinding naar het MBO en het WO.
+199
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close