In 2020 en 2021 wordt het Symbiosis 4 Growth project voortgezet in Zeeland, West- en Midden-Brabant. In het project is het belangrijk dat de door bedrijven in S4G-werksessies aangeboden bedrijfsafval- of reststromen, worden gekoppeld aan een passende afnemer, opwerker of hergebruiker.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
september 2020 t/m september 2021
SDG's

Voor veel in sessies aangeboden reststoffen zijn niet meteen betaalbare milieuvriendelijke hergebruikers voorhanden. Daarom gaat Avans op zoek naar lokale/regionale afnemers/partners voor de aangeboden reststromen die een methodiek/techniek willen ontwikkelen om de stoffen te hergebruiken, die juridische vraagstukken (deels) kunnen helpen oplossen en/of op een andere manier kunnen bijdragen aan een circulaire (deel)oplossing. Bij de uitwerking worden relevante experts uit Avans-opleidingen, andere onderwijsinstellingen, marktpartijen en studenten betrokken.

Casus 1: Toepassing van aerobe biomassa uit waterzuivering van Agro food industrie

Bij de verwerking van aardappelen tot eindproducten wordt water gebruikt, hoofdzakelijk waswater om de aardappelen te reinigen en proceswater in het productieproces. Was- en proceswater dat niet wordt hergebruikt wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. De aerobe biomassa wordt vervoerd naar een slibverwerker alwaar het wordt verbrand. Deze verbrandingsroute wordt ervaren als niet duurzaam, temeer omdat het zuiveringsslib kan dienen als meststof/bodemverbeteraar in de akkerbouw. De toepassing van agro-industriële aerobe biomassa, meer specifiek uit de aardappelindustrie. Als -circulaire – meststof in de akkerbouw is op dit moment helaas niet mogelijk omdat het beschouwd wordt als zuiveringsslib (waarvoor in Nederland een verbod geldt tot inzet als meststof) maar ook vanwege de eisen die gesteld worden wat betreft o.a. zware metalen gerelateerd aan de droge stof van het product. Welke mogelijkheden zijn er om deze meststof geschikt te maken voor de akkerbouw?

Onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden/technieken om zware metalen uit zuiveringsslib te verwijderen/reduceren om dit geschikt te maken voor toepassing.

Casus 2: Valorisatie van citroenen

Voor de productie van limoncello worden citroenen gebruikt. Voor de productie is echter enkel de gele schil van de citroen nodig, wat er over blijft is restmateriaal.

Onderzoek wordt uitgevoerd naar welke (deel)reststoffen van de citroen (regionaal) inzetbaar zijn voor bestaande of voor nieuwe producten, zodanig dat er geen of zo min mogelijk restmateriaal overblijft.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close