Een campus met high tech apparatuur, specifiek afgestemd op groene chemie, waar iedereen kan onderzoeken, werken, leren en ervaren. Een Learning Community waar stakeholders uit de regio West-Brabant kennis over de transitie naar groene chemie komen brengen en halen. Een strategische onderzoeksagenda die is afgestemd tussen mbo, hbo én de omgeving. Flexibel opleidingsaanbod voor scholieren, studenten, maar ook voor werkenden en zij-instromers. MNEXT, Avans, Curio en de projectpartners slaan de handen ineen om dit alles in de komende jaren te realiseren.

Projectleider
Datum
januari 2024 t/m december 2026
SDG's

“De ambities liegen er niet om en we hebben alles en iedereen nodig om ze te realiseren, maar de gezamenlijke opgave is daar ook naar,” vertellen Ralph Simons, directeur van MNEXT – Centre of Expertise voor de materialen- en energietransitie – en Sanne Jongejan, directeur sector Techniek & Technologie van Curio. “Individueel boeken we allemaal al mooie resultaten, maar om echt het (blijvende) verschil te maken, moeten we de krachten van verschillende organisaties bundelen.”

Beide bestuurders doelen op het onlangs gestarte programma Green EGCh – Groene Energie Grondstoffen & Chemie, een intensieve samenwerking tussen Avans, Curio en werkveldpartners, mogelijk gemaakt door steun uit het Europese Just Transition Fund. Ralph vervolgt: “Voor onze instellingen is de belangrijkste doelstelling in de materialen- en energietransitie, en dus ook in dit programma, om door praktijkgericht onderzoek en onderwijs meer en betere (toekomstige) professionals klaar te stomen voor genoemde transities. We leiden op voor beroepen en competenties die er nu eigenlijk nog niet zijn.”

Green Tech Campus

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk instrument om vraag en aanbod van menselijk kapitaal voor de regio West-Brabant op elkaar af te stemmen. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat door in onderzoeksprojecten op te trekken met het regionaal bedrijfsleven, het innovatievermogen van zowel het beroepsonderwijs als de bedrijven versterkt. Als kennisinstelling faciliteren we het bedrijfsleven met expertise, toegang tot faciliteiten en subsidies. Samen ontwikkelen we expertise die door het bedrijfsleven direct gebruikt kan worden. Maar we leren ook welke nieuwe vaardigheden young professionals onder de knie moeten hebben. “Door het betrekken van studenten in onderzoek en door opgedane kennis terug te laten vloeien in het curriculum, actualiseer je het onderwijsaanbod continu,” aldus Sanne.

Het programma voorziet onder andere in het inrichten van een nieuwe faciliteit, waardoor verschillende stukjes van de puzzel aan elkaar worden gelegd. Verschillende labs en disciplines, die nu nog verspreid zijn over Brabant, worden bij elkaar gebracht op één plek. Uniek daarin is dat onderzoekers van mbo, hbo én bedrijfsleven gebruik gaan maken van deze nieuw te vormen plek. De lijntjes worden hierdoor enorm verkort. Vraag en aanbod werken letterlijk samen.

Kennis brengen en halen

Een fysieke plek voor onderzoek en om elkaar te ontmoeten is één. Het langdurig faciliteren van op thema gerichte wederkerige samenwerkingen tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden is nog iets anders. Het programma wil daarvoor een regionale ‘Learning Community’ oprichten. Alle stakeholders mogen daarop aansluiten, mits ze daar zelf ook in willen investeren. Je kunt er dan niet alleen iets komen halen, maar er wordt dus verwacht dat je echt actief betrokken bent en blijft, en zelf ook iets inbrengt. Dat kunnen kennis, middelen, maar ook onderzoeksvragen of studentenopdrachten zijn. Deze werkwijze levert een continu gesprek op, waar alle belanghebbenden hun voordeel mee kunnen doen.

Het resulteert in een strategische onderzoeksagenda voor de regio, afgestemd tussen mbo, hbo én de omgeving. Het opent de deuren voor werkenden en zij-instromers, het zogenoemde Leven Lang Ontwikkelen. De samenwerking en onderzoeken resulteren in nieuwe benodigde competenties, die vervolgens worden beschreven en omgezet in korte op-, om- en bijscholingstrajecten en in nieuwe opleidingen. Dit alles om te zorgen dat de huidige medewerkers de veranderingen het hoofd kunnen bieden en zij-instromers direct met de nieuwe competenties worden opgeleid.

Tot slot benadrukken Ralph en Sanne dat Green EGCh niet vanaf nul hoeft te beginnen. Er is in de afgelopen decennia al veel opgebouwd en we staan natuurlijk niet alleen. “We willen in het programma voortborduren op het stevige fundament dat de regio al heeft. We kunnen het bestaande ecosysteem van bedrijfsleven, kennisinstellingen en applicatiecentra een nieuwe boost geven. Sterke spelers met ieder zijn eigen expertise maken een nog sterker geheel. We bieden de regio nieuwe concrete handvatten om de transitie naar groene chemie te versnellen. De toegekende subsidie uit het Just Transition Fund is daarbij een hele grote steun in de rug. Het maakt ons mogelijk om meer mensen en middelen in te zetten om onze doelstellingen te behalen.”

Europese vlagHet Green EGCh-project heeft een totaalbudget van €3,5 miljoen en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uit het Just Transition Fund.

Projectpartners

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close