Binnen het mkb is veel vraag naar jonge, hoogopgeleide professionals. Met steun van Regieorgaan SIA ontwikkelt Avans Hogeschool een nieuw traineeprogramma dat het mkb de kans biedt om jong talent aan zich te binden. Bovendien versterkt het de relatie tussen het mkb en hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek. De eerste groep trainees start al in februari 2021.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
februari 2021 t/m januari 2023

Samen met verschillende academies en expertisecentra van Avans Hogeschool neemt Centre of Expertise Biobased Economy deel aan het programma. Het concept in een notendop; Een talentvolle afstudeerder studeert af op een innovatief duurzaamheidsvraagstuk bij een bedrijf en treedt daarna voor één jaar in dienst om verder te werken aan de innovatie. De student en het bedrijf hebben daarbij toegang tot het kennisconsortium van andere deelnemende studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers. Begeleiding van de student vindt op deze manier niet alleen plaats gedurende het afstuderen, maar juist ook in het eerste jaar na indiensttreding.

Kennisuitwisseling

Deelnemende mkb-bedrijven, studenten en begeleiders gaan elkaar in de loop van het programma meermalen ontmoeten, zowel formeel als informeel. Er wordt gebouwd aan een duurzame omgeving waarin kennis wordt opgedaan en uitgewisseld. Daarbij komt de input niet alleen uit het programma zelf, via aangesloten onderzoeksgroepen en gastoptredens van stakeholders uit de regio (denk aan banken, regionale ontwikkelingsorganisaties, overheden), maar juist ook uit de deelnemers zelf. Er ontstaat een learning community van publieke en private partijen die innovatie aanwakkert.

Duurzaamheid en energietransitie

Het innovatietraineeprogramma sluit aan bij het Missiegedreven Innovatiebeleid van het Rijk. Vanuit de deelnemende academies en onderzoeksgroepen heeft Avans gekozen voor het hoofdthema ‘Duurzaamheid en Energietransitie’. Sub-thema’s zijn daarbij o.a. klimaat en energie, circulaire economie, CO2 vrij gebouwde omgeving en toekomstbestendige mobiliteitssystemen. Deze thema’s spelen een belangrijke rol voor de innovatiekracht en concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Vanuit de opleidingen en onderzoeksgroepen leidt Avans ondernemende professionals op die hier via praktijkgericht onderzoek aan bijdragen.

Opdrachten voor de afstudeerder/young professional moeten passen binnen het genoemde hoofdthema, om mee te kunnen gaan in het programma. Dit kan zowel zijn op technologisch vlak als op economisch vlak. Technologisch bijvoorbeeld door slimmer, efficiënter en/of circulair gebruik van grondstoffen en materiaalinnovaties. Economisch bijvoorbeeld door te heroverwegen hoe een organisatie is ingericht: ‘rethink’. Voorbeelden daarvan zijn hybride bedrijfsmodellen waarin profit en non-profit elkaar versterken en meervoudige waarden creëren.

What’s in it for you?

Het programma levert concrete meerwaarde op voor zowel het mkb, als talentvolle studenten, als de hogeschool. Partijen versterken elkaar en werken samen aan duurzame innovaties in de regio.

Meerwaarde voor het bedrijf

 • Wij doen de voorselectie voor een talentvolle HBO’er
 • U krijgt hulp bij transitie naar een meer duurzame manier van ondernemen gerelateerd aan uw innovatievraagstuk. De student voert onderzoek uit en assisteert in belangrijke mate bij implementatie van uw innovatie
 • De student wordt gevoed, opgeleid en getraind met kennis vanuit meerdere disciplines binnen Avans hogeschool en haar lectoraten, waarbij het bedrijf -via de student en kennisconsortium- ook toegang tot deze kennis krijgt.
 • Samen met andere mkb’ers met soortgelijke uitdagingen bent u onderdeel van een Learning Community.
 • U heeft 1,5 jaar de tijd om te kijken of deze student een aanwinst is voor het bedrijf, zonder verplichting.
 • De begeleiding en training van de student is voor rekening van Avans (met steun van SIA).
 • Een fantastische kans om een aandeel te leveren in een duurzamere samenleving en economie.

Meerwaarde voor de student

 • Je krijgt een uitdagende opdracht waarvoor jouw talent hard nodig is.
 • Je krijgt 1,5 jaar intensieve begeleiding en training vanuit onderwijs en onderzoek binnen Avans Hogeschool.
 • Naast inhoudelijke begeleiding krijg je ook training gericht op je persoonlijke ontwikkeling
 • Bij wederzijds goedvinden heb je na het behalen van je diploma meteen een jaarcontract bij het bedrijf, waarin je verder werkt aan de innovatie
 • Je kunt je steentje bijdragen aan betekenisvolle, duurzame innovatie in het bedrijfsleven
 • Je hebt toegang tot een netwerk van gelijkgestemden; de Learning Community

Meerwaarde voor de school

 • Een nieuwe, intensieve verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio
 • Het behouden van talent voor de regio
 • Stimuleren van duurzame innovatie
 • Een mooi instrument om gemotiveerde, talentvolle studenten te belonen

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close