Het Lectorenplatform Biobased Economy is in 2018 opgericht, tegelijk met andere lectorenplatforms en met steun van regieorgaan SIA, de financier van HBO onderzoek. Lectorenplatforms hebben de missie om mee te praten over agenda’s en innovatiebeleid van de ministeries en topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda, Green Deals en regio’s. Ook op andere manieren moeten de platforms het HBO praktijkonderzoek bekendheid geven.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
januari 2018 t/m februari 2026

Het Lectorenplatform Biobased Economy richt zich op de innovatie en adoptie van biobased materialen en energie, een integraal onderdeel van de circulaire economie. De biobased economy betreft het vervangen van materialen en energie uit fossiele grondstoffen door alternatieven uit oneindig hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Dit vraagt om zowel technologische als economische en maatschappelijke ontwikkeling. De huidige energie- en materialenschaarste onderstrepen nog eens extra de noodzaak voor veranderingen – in het belang van de klimaatdoelstellingen die gesteld zijn voor 2030 en 2050

Het Platform heeft zich georganiseerd in de hoofdlijnen: Plantinhoudstoffen en ingrediënten, Biobased materialen, Energie en nutriënten, Maatschappij, Fermentatie, (chemische) recycling en Life Cycle Assessment (LCA). Binnen deze thema’s is een onderzoeksagenda uitgewerkt op basis van ervaringen en inbreng van bedrijven. Doordat het Platform de biobased expertise nationaal bundelt versterken de onderzoeksdomeinen van de lectoren elkaar onderling, en komen bedrijven automatisch daar waar de kennis zit, ook al is dat aan de andere kant van het land.

Het Lectorenplatform BBE heeft de afgelopen jaren al veel van zijn ambities kunnen realiseren. Het Platform heeft actief bijgedragen aan onderzoeksagenda’s van TKI BBE en de topsectoren Chemie/ChemistryNL, Agri&Food, en Energie. Hieruit zijn initiatieven zoals GoChem, gecoördineerde SPRONG-programma’s en deelname van lectoren aan programmaraden van ChemistryNL voortgekomen. Daarnaast zijn de betrokken lectoren stevig verankerd in regionale samenwerkingen en onderhouden zij actieve afstemming met andere lectorenplatforms.

Het Platform wil in de komende jaren nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten ontwikkelen op de centrale thema’s. Verder worden een jaarlijkse seminar, de Nationale Biobased Conferentie en themasessies georganiseerd voor bedrijven en onderzoekers. De internationale samenwerking wordt verder verstevigd.

Meer informatie over het lectorenplatform

Klik op deze link voor alle informatie over het Lectorenplatform Biobased Economy; wie zijn wij, waar staan we voor, wat zijn onze doelen en hoe kun je met ons samenwerken !

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close