Om de circulaire economie op te kunnen schalen is het voor zowel bouwondernemingen maar ook voor overheden nodig om het aanbod van secundaire materialen en componenten af te kunnen stemmen met de mogelijke behoefte aan deze materialen. Daarvoor is in ieder geval nodig te weten welke materialen (en in welke kwaliteit) waar, wanneer en in welke volumes beschikbaar komen uit sloopprojecten. Daarnaast is ook inzicht nodig in de technische mogelijkheden die bestaan voor deze stroom materialen om ingezet te worden in bouw- en renovatieprojecten.

Projectleider
Frits Schultheisd (HAN hogeschool)
Onderzoeksgebied
Datum
december 2019 t/m december 2021
SDG's

Deze inzichten ontbreken meestal (enkele uitzonderingen daargelaten, zoals analyses voor Amsterdam en Amersfoort) en daardoor is niet veel inzicht in de identificatie van de beste kansen en de impact daarvan. Om gefundeerde beslissingen te maken, hebben beleidsmakers een antwoord nodig op vragen zoals:

– Hoeveel sloopmateriaal komt er komende jaren vrij? En hoeveel materiaal is er nodig voor de geplande bouwopgave?

– Hoeveel van dit sloopmateriaal kan hoogwaardig worden ingezet? Welke technologieën zijn hiervoor geschikt? Hoe kan het hoogwaardig hergebruik worden vergroot?

– Wat is de schaal waarop circulair bouwen en het gebruik van secundaire materialen efficiënt (economisch/milieutechnisch) is?

– Wat is de impact circulair bouwen op de bouwlogistiek in steden? De activiteiten in dit werkpakket beogen deze inzichten op te leveren en daarmee beleidsmakers en ondernemingen antwoorden op bovenstaande vragen te kunnen bieden.

In het project schakelen we tussen een overkoepelend, generiek niveau dat uitspraken kan doen over een integrale aanpak voor de gebouwde omgeving voor de lange termijn en een specifiek niveau dat de mogelijkheden biedt voor validatie en concretisering van het handelingsperspectief. We focussen op gevels (skin – uit het 6s model, zie Figuur 2). De gevel is interessant vanuit de energietransitie en maakt het mogelijk de volle breedte van circulaire economie te adresseren (levensduurverlenging, hergebruik, recycling).

Binnen de bredere context va nht project is Avans betrokken bij WP3: WP3 ontwikkelt een in en aan de praktijk getoetst proces om tot businessmodellen te komen voor circulair gebruik van de materialen en componenten in de gevel. Het onderzoek belicht nieuwe vormen van waardecreatie, samenwerking/ organisatie en randvoorwaarden om tot een circulaire business case te komen. Daarbij rekening houdend met de impact van circulaire gevel technieken uit WP1 en WP2 en (ontwikkeling in) normen, wet- en regelgeving, aanbestedingsprocessen en de arbeidsmarkt (WP4). Waar mogelijk worden algemene lessons learned opgesteld.

Bedrijven worden actief betrokken in het onderzoek en leren van de onderzoekaanpak waarin een proces dat is gemaakt binnen het project HOPLA wordt ingezet. Bedrijven en overheden kunnen met de resultaten een betere aanpak definiëren voor hun Circulaire projecten.

13 mei 2024
Doe mee met de Recharge Earth Young Energy Leader Award en word een katalysator voor verandering in de energiesector!
Ben jij een gedreven en gepassioneerde Avans student met een visie op een duurzame toekomst? Dan nodigen we je uit om je aan te melden voor de Recharge Earth Young Energy Leader Award, powered by Eneco. Deze prestigieuze prijs erkent aanstormend talent in de energiesector en biedt een ongelooflijke kans om je carrière een vliegende start te geven!
02 mei 2024
Master Materials & Energy Transition: word een pionier in de materialen- & energietransitie!
Wil jij leren hoe je technologieën kunt implementeren en een impact kunt maken als professional? Dit is je kans! Dit jaar start in september op Avans Hogeschool de gloednieuwe Master of Science (MSc) in Materials & Energy Transition (MET)
22 april 2024
Nieuw lectoraat ‘Hernieuwbare Energiedragers’
Nog nooit eerder werd er zoveel hernieuwbare energie opgewekt als in 2023. En nog nooit eerder was de taak om deze versnelling voort te zetten zo belangrijk - we bevinden ons midden in de energietransitie. Om tegen 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te bereiken en de atmosferische CO2-concentraties op een niveau van 350 ppm te stabiliseren, zal wereldwijd 30 TW aan hernieuwbare energie nodig zijn. Dit komt grofweg overeen met de output van 30.000 gemiddelde energiecentrales, elk met een capaciteit van 1 GW. Met het nieuwe MNEXT-lectoraat Hernieuwbare Energiedragers zal lector Saleh Mohammadi in de komende jaren onderzoek doen naar hernieuwbare energiedragers, waarmee al deze duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen, getransporteerd en geleverd aan de eindgebruikers.
23 mei 2024
Lunch & Learn: MYTHIC: MYcelium bio-composites for THermal Insulation in Construction
As much as 40% of all chemicals are aromatic in nature; this amounts to 122 million tons annually, worth €120 billion with an annual growth rate of 5%. So far, these aromatics are made from fossil raw materials and this has a negative impact on our environment. Manufacturers of products such as plastics, paints, adhesives, insulation foam and textiles use aromatics to impart their products with high-quality properties, such as scratch resistance, UV resistance, adhesive strength or gloss.
Mnext evenement
13 juni 2024
MNEXT Future Rethinkers Congres 2024
Op donderdag 13 juni van 11:30u tot 17:30u brengen wij onze kennis samen op het Future Rethinkers Congres in Etten-Leur. Kom luisteren naar de inspirerende keynote van Marnix Kluiters, eigenaar van Ecosofie en schrijver van het boek Duurzame Ambitie. De wereld verander je niet in 1 dag. Marnix vertelt aan de hand van pakkende voorbeelden hoe belangrijk de rol van veerkracht is in transities.
Mnext evenement
18 juni 2024
Symposium ‘Bouwstenen voor kwaliteit’ – online
Op dinsdag 18 juni 2024, van 13:00 - 16:00 uur vindt het online Symposium 'Bouwstenen voor kwaliteit' Concrete bouwstenen voor meer slagkracht, plaats. Dit symposium wordt georganiseerd door Living Ecosystem. Tijdens dit symposium zullen we dieper ingaan op het realiseren van impact in praktijkgericht onderzoek, een cruciaal onderwerp gezien de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken. Neem deel aan dit inspirerende symposium en laten we samen bouwen aan een toekomst waarin praktijkgericht onderzoek een blijvende impact heeft!
Snel Hernieuwbare Materialen: de volgende stap in duurzaam bouwen
In dit project onderzoeken we hoe de door de praktijk benodigde informatie van SHM op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier kunnen aanbieden zodat deze materialen meer toegepast.
Mycelium on Board
In the project Mycelium on Board, mycelium composites are developed as a formaldehyde-free, fully natural and biodegradable material with high potential to substitute these hazardous materials.
Water-resistant mycelium composites
Binnen het project Water-resistant Mycelium Composites gaan we kijken of we deacetylering-techniek ook kunnen toepassen op mycelium composieten, en testen of deze het gewenste effect hebben.
Demowand Biobased Gevelbekleding
Het lectoraat laat met deze demowand zien wat de mogelijkheden zijn van duurzame gevelbekleding.
Sustainable Particle Board
Van de houtige vezels van de kokospalm kunnen producten gemaakt worden, maar de vezels eindigen nog vaak als afval. In dit project proberen we spaanplaat te maken van deze vezels.
FACET
Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan.
Biobased Insulation – Lifespan Determination (BILD)
De levensduur van een nieuw biobased isolatiemateriaal is een belangrijke eigenschap. Desalniettemin is er geen gedefinieerde en gestandaardiseerde methode om de verwachte levensduur van een biobased isolatiemateriaal te bepalen.
Mythic
In Mythic ontwikkelen we het best beschikbare mycelium biocomposiet te ontwikkelen dat kan worden gebruikt als circulair, biologisch afbreekbaar isolatiemateriaal voor de bouwsector.
Biobased Bezinningsruimte
Binnen de Avans AB&I minor ‘CO2-negatief ontwerpen’ hebben de 39 deelnemende studenten van meerdere opleidingen in september 2021 een biobased bezinningsruimte gebouwd op het terrein van Avans in Den Bosch.
Programma “Living Ecosystem”
Hoever zijn we in de transitie naar biobased materialen? In het 8-jarige programma “Living Ecosystem” bundelen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences hun krachten op het gebied van biobased ingrediënten, circulair bouwen en biobased plastics.
Lerend Netwerk Biobouwers
Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector.
Bio Iso
Bio Iso (RAAK MKB)
De huidige focus op energiesparing leidt echter steeds vaker tot een onprettig binnenklimaat en zelfs tot ongezonde gebouwen.
snel hernieuwbare materialen
Ontwerpen met snel hernieuwbare materialen
SHM (snel hernieuwbare materialen) komen voort uit de natuur. Tijdens hun groei halen zij CO₂ uit de lucht.  
Biologische afbreekbaarheid biohars
Biologische afbreekbaarheid biohars
Dit project onderzoekt hoe je met, vanuit een grote computerdatabase speciaal geselecteerde, schimmels een aantal thermohardende bioharsen kunt afbreken.
Viberscrete
Viberscrete – biobased beton
Hoewel biobased beton goede thermische en akoestische isolatie eigenschappen heeft en een positieve milieu impact, kleven er ook een aantal nadelen aan ‘biobeton’. In dit project gaan Vibers en Avans op zoek naar de meest optimale samenstelling van biobeton op basis van olifantsgras.
Portiersloge Delfland
Studenten van de Avans minor CO2-negatief ontwerpen hebben voor het Hoogheemraad Delfland een biobased/circulaire portiersloge ontworpen.
Smart Circular Bridge
Een brug die zelf aangeeft wanneer er onderhoud of vervanging nodig is: “Structural Health Monitoring”.
Mycelium boards
Dit project heeft als doel de buig- en treksterkte van myceliumplaten te vergroten.
Colouring Mycelium
Dit project legt de basis om de visuele uitstraling van myceliumcomposieten te verbeteren, door gebruik te maken van natuurlijke pigmenten, natuurlijke coatings en onderzoek naar schimmelpigmenten.
Back to the Materials of the Future
Dit onderzoek is gericht op verdieping van de kennis over de mechanische eigenschappen van biobased materialen voor de toepassing in combinatie met betonmengsels.
Structural Health in Biobased Constructions
Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.
Zap naar biobased bouwen
Biobonding: Verbeterde biocomposieten
Het gebruik van plataardige vezels in polymeer composities is extra interessant voor constructie omdat natuurlijke vezels goede mechanische eigenschappen hebben terwijl ze weinig gewicht hebben.
Materiaalonderzoek voor 3D printen
Ontwikkeling en toepassing van recycled en biobased vezelversterkte thermoplasten in combinatie met FDM 3D-printing.
Opcirkelen in de bouw
Om de circulaire economie op te kunnen schalen is het voor zowel bouwondernemingen maar ook voor overheden nodig om het aanbod van secundaire materialen en componenten af te kunnen stemmen met de mogelijke behoefte aan deze materialen.
Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)
Het Europees gesubsidieerde project CBCI onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.
building-on-mycelium-banner
Building on Mycelium
In het project "Building On Mycelium" onderzoeken Hogeschool Avans en partners hoe lokaal beschikbare organische afvalstromen kunnen worden gebruikt om mycelium biocomposieten te produceren met eigenschappen die ze geschikt maken voor de bouwsector.
Sensorwise Biobased
Gedurende één jaar zullen van twee woningen de gehele doorsnede van de buitengevels middels luchtvochtigheid en temperatuursensoren worden gemeten.
Mycelium
Dit project moet meer inzicht verschaffen in het produceren van mycelium gebaseerde materialen en inzicht geven in de invloed van de groeicondities, substraatsoort en materiaalverwerking op de eigenschappen van het mycelium composiet.
BioKLEUR
Binnen het project BioKLEUR zoeken we naar milieuvriendelijkere alternatieven voor kleurstoffen. 
Biobased brug
De brug werd geopend op donderdag 27 oktober op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 's werelds eerste brug die volledig bestaat uit biocomposiet.
+184
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close