De PyroCHEM projectpartners willen de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. In het  project focust het lectoraat Biobased Resource & Energy van Jappe de Best, zich hoofdzakelijk op het uitvoeren van LCA’s en laboratoriumonderzoek voor de opschaling van Pyrolyse.  

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
april 2021 t/m april 2023
SDG's

 

 

 

 

Er is een urgente en groeiende vraag naar circulaire en biobased grondstoffen. Recycling speelt hierin een cruciale rol. Niet alleen worden waardevolle grondstoffen hergebruikt, recycling kan ook bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in productieketens. In Europa wordt nu maar een derde deel van het plastic afval gerecycled; wereldwijd slechts 15%. De rest wordt verbrand, gestort of het komt in de natuur. Dit heeft een negatieve invloed op het milieu, draagt bij aan klimaatverandering en zorgt voor hoge ecologische en economische kosten.

Hoogwaardige recycling met behulp van de pyrolysetechnologie

Plastic afval dat nu niet geschikt is om te recyclen, is vaak te vervuild, zoals landbouwfolie, of bestaat uit meerdere lagen zoals chips- en koffiezakken. Alleen al in Nederland gaat het jaarlijks over 629 kton plastic afval. Op dit moment wordt dat verbrand waarbij energie wordt geproduceerd; een zeer laagwaardige vorm van afvalverwerking.

Er is een technologie die vervuild plastic – maar ook andere (biomassa) reststromen – wél hoogwaardig kan verwerken: pyrolyse. Door middel van zuurstofloze verhitting worden deze afvalstromen teruggebracht tot circulaire of biobased bouwstenen waar de chemische industrie nieuwe producten van kan maken. De pyrolysetechnologie is nog in ontwikkeling, maar er zijn al successen geboekt, onder andere in de Pyrolyseproeftuin Moerdijk. De PyroCHEM projectpartners gaan de technologie nu opschalen en de waardeketen doorontwikkelen.

Demonstratiefabriek en MKB-innovatiecluster

De PyroCHEM projectpartners willen de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen.

In het PyroCHEM project ontwerpt Waste4ME een demonstratiefabriek met een capaciteit van 35 kiloton. Daarnaast ontwikkelen de projectpartners een Waste2Chem open innovatiecluster. Hier kunnen MKB’ers tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de faciliteiten en het netwerk van de PyroCHEM projectpartners om hun pyrolysetechnologie te optimaliseren en samen te werken aan routekaarten richting marktintroductie.

De partners van het PyroCHEM project willen vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton plastic chemisch recyclen tot waardevolle grondstoffen. Dat reduceert elk jaar 1,7 miljoen ton CO2-eq en bespaart 550 kiloton aan aardolie.

Nieuws updates

12-05-2023 Wachten op nieuwe regelgeving is geen optie
20-04-2023 Achterhaald en belemmerend: de strijd tegen wet- en regelgeving
21-06-2022 Pyrochem door de ogen van een student
24-03-2022 PyroCHEM wil jaarlijks 1 miljoen ton afval chemisch recyclen tot nieuwe grondstoffen voor de chemie

Projectpartners

De partners van het PyroCHEM project werken intensief samen om van West-Brabant een Waste2Chem hotspot te maken.

Port of Moerdijk biedt een locatie voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal en scout (MKB)-bedrijven, Waste4ME maakt een ontwerp voor de proeffabriek en test vijf afvalstromen afkomstig van afvalverwerker Renewi. Van der Kooy deelt zijn faciliteiten en kennis rond het recyclen van oliën en vetten. De Green Chemistry Campus legt de verbinding met het circulaire ecosysteem in de regio en biedt een locatie voor pyrolyse-activiteiten op demoschaal. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) ontwikkelt het innovatiecluster en Avans Hogeschool biedt kennis op het gebied van pyrolyse, Life Cycle Analysis (LCA) en betrekt studenten.

West-Brabant als Waste2Chem hotspot

West-Brabant is bij uitstek geschikt als locatie voor het PyroCHEM project. Hier vind je kennis, ervaring en faciliteiten op het gebied van pyrolyse, uitstekende logistieke verbindingen en een grote concentratie van bedrijven die zich richten op chemie en recycling. Zo werken we in deze regio samen aan de totstandkoming van een veerkrachtige circulaire economie.

REACT-EU

Het PyroCHEM project heeft een waarde van € 2,9 miljoen en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close