In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.

Datum
september 2019 t/m december 2022
SDG's

Afgelopen periode hebben de verschillende projectpartners zich gericht op de ontwikkeling van verschillende veelbelovende biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan. De bouwsector is echter zeer conservatief. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen toegepast zullen worden dient eerst inzicht verschaft te worden in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode.

Experimenteren

Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven. De projectpartners (TU/e, Avans, Hogeschool Zeeland), MKB bedrijven (Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen en VolkerWessels) zullen eerst een materialen- en sensoringstudie verrichten waarin de verschillende combinaties van natuurlijke vezel zoals vlas en hennep, bioharsen. productiemethoden en sensoren getest zullen worden in versnelde degradatie-experimenten. De resultaten hiervan zullen in drie verschillende dragende constructies (Living Lodge Biesbosch– Wandconstructie; Standpaviljoen te Renesse – Dakconstructie; Smart Circular Bridge – Brugconstructie over de Dommel) geïmplementeerd en geëvalueerd worden. De kennis en ervaring hieruit zal via verschillende communicatie uitingen (Massive Open Online Course, deelname duurzaamheidsfestival te Renesse in september 2020, publicaties en filmmateriaal) gecommuniceerd worden. Daarnaast zal een economische en sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om de adoptie in de bouw te versnellen.

Gedeelde vreugd

Binnen het project neemt het Centre of Expertise Biobased Economy bij Avans meer specifiek de volgende taken op zich: uitvoeren van milieukundige Levenscyclusanalyses (cf. ISO 14040) rond de gebruikte composietmaterialen inclusief het toepassen van moleculaire recycling, moleculaire recycling van thermoset biocomposietmaterialen uit vlas en bioresin, verouderingsproeven in een klimaatkast en het opzetten van een MOOC richting medewerkers in bedrijfsleven en studenten.

HZ richt zich in dit project op het mechanisch recyclen en hernieuwd tot product extruderen van de thermoplastische composieten materialen. Zij zullen zodoende demonstreren dat er een nieuw product kan worden gemaakt na eindelevensduur van het eerste thermoplastische biocomposietproduct.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close