Het werk van mensen verandert. Om up-to-date te blijven en zelfs vooruit te lopen, moeten we ons blijven ontwikkelen. Human Capital draait om een leven lang leren: leren voor een diploma, leren in het werk en leren om te innoveren. In het project Learning Community worden verschillende haalbaarheidsanalyses uitgevoerd om het bedrijfsleven in de regio West-Brabant te verbinden en te ondersteunen met passend onderwijs. CoE BBE onderzoekt de haalbaarheid voor het oprichten van een HBO-masterprogramma, masterclasses en een speciaal traineeship programma. Vanzelfsprekend draaien de programma’s om biobased onderwerpen of duurzaamheid in bredere zin.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
januari 2020 t/m december 2020

Al tijdens het project worden er verschillende community bijeenkomsten georganiseerd, om bedrijven op bedrijventerreinen geregeld bijeen te krijgen.

Een learning community
Het concept learning community is in 2016 door de topsectoren ontwikkeld als denkmodel om leren, werken, innoveren en onderzoeken in publiek-private verbanden optimaal te verbinden. Innovatie heeft de grootste kans van slagen wanneer mensen in de gelegenheid worden gesteld innovaties te ontwikkelen, eigen te maken en toe te passen.

Toegang tot talent
Het project is erop gericht om toe te werken naar een langjarig programma van onderling samenhangende activiteiten. Deze dragen bij aan de kennispositie en het werkklimaat in de regio, en aan de toegang van regionaal bedrijfsleven tot talent. De planvorming, organisatie en financiering van deze activiteiten is onderdeel van het onderzoek. De betrokkenheid van vele partners in deze fase geeft aan dat ook vervolgfasen goed financierbaar zijn. Zo zijn op dit moment de Rabobanken Zuid-West, Havenbedrijf Moerdijk, Green Chemistry Campus en Circular BioBased Delta al aangesloten.

“Learning Community is medegefinancierd door Regio West-Brabant.“

Project partners

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close