12 april 2024
Samen naar een circulaire economie
Quadruple Helix, einde-afvalstatus, ecosysteem, doorbraakprojecten. De begrippen vliegen je om de oren en liegen er niet om. Ze komen uit de ambtelijke concepten voor de uitvoeringsagenda Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT) van de provincie Noord-Brabant. In de uitvoeringslijn naar slimme, duurzame en circulaire ondernemers is circulaire economie opgenomen. Een agenda die voor MNEXT, en andere stakeholders in de materialen- en energietransitie, de komende jaren belangrijk is.
07 maart 2024
“ImPHAct!” voor nog beter bioplastic
Een plastic dat volledig biologisch afbreekbaar is? We hebben het over PHA, ofwel polyhydroxy alkenoate. De afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar dit innovatieve bioplastic wat verkregen kan worden uit industrieel afvalwater. Denk hierbij aan de reststromen van een bierbrouwerij of een aardappelfabrikant.  Deze projecten hebben al geleid tot aanzienlijke vooruitgang in PHA-productie, inclusief succesvolle tests op pilotschaal en de oprichting van een demonstratie-installatie in Dordrecht.
29 februari 2024
MNEXT en Looop zetten in op duurzame samenwerking
Samenwerken levert het meeste succes op als dit duurzaam gebeurt, met partners waarop gebouwd kan worden. De reden dat MNEXT, Centre of Expertise voor de materialen- en energietransitie en Looop, expert in het verwaarden van reststromen, hun akkoord hebben gegeven voor een strategisch partnerschap. Wat gaat dat in de praktijk betekenen?
20 februari 2024
Associate lectoren bij MNEXT
Bij MNEXT hebben we momenteel 7 lectoraten, elk onder leiding van een lector. Onlangs hebben we ook associate lectoren geïntroduceerd, personen die op het niveau van een lector werken maar zich richten op een specifiek vakgebied binnen het lectoraat. Dit stelt ons in staat om dieper in te gaan op thema's die belangrijk zijn voor MNEXT. We spraken met onze recent benoemde associate lectoren, Miaomiao Zhou, Qian Zhou en Tanja Moerdijk, over hun motivaties en plannen.
29 januari 2024
Future Rethinkers presenteren: de toekomst
MNEXT gelooft in kennisdeling. Dat werkt alle kanten op, ook wijzelf leren continu! Op 18 januari is het de beurt aan onze stagiair(e)s en minorstudenten om hun opgedane kennis te presenteren. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijke posters, die de studenten maken naar aanleiding van hun eigen onderzoek. Een middag om verscheidene interne en externe stakeholders te inspireren.
23 januari 2024
Eiwit van Columbus
Een nieuw project voor het lectoraat Biobased Resources & Energy bij MNEXT. Het project, genaamd "Eiwit van Columbus," draagt bij aan de eiwittransitie waarin we een overstap willen maken van dierlijke naar meer plantaardige eiwitproductie. Dit project richt zich op het waardevol benutten van reststromen die ontstaan bij de teelt van eiwitrijke gewassen om zo tot een realistisch verdienmodel te komen voor de verschillende stakeholders in de keten.
19 december 2023
De sleutel naar meer groene waardeketens?
Recent is het project Green Hub afgerond waarin het lectoraat Biobased Resources & Energy van MNEXT samen met het Avans lectoraat Data Science & ICT, Grondstoffen Collectief Nederland en New Economy op zoek gingen naar óf, en zo ja hoe, een platform kan bijdragen aan het stimuleren van waardeketens voor groene reststromen.
19 december 2023
Visdobbers van PHA bioplastics
Had je ooit gedacht dat een oplossing voor ons plasticprobleem uit afvalwater zou kunnen komen? Met het Interreg North-West Europe project WOW! is dat precies wat er gebeurt! In afvalwater zitten vaak nog suikers, vetzuren en zetmeel die door  bacteriën kunnen worden omgezet in PHA-bioplastic. WOW! heeft eerder al laten zien dat het mogelijk is om PHA te maken op basis van rioolwater.
circulariteit-in-banden
27 juni 2023
Milieuwinst door hergebruik banden in Oosterhout
Minder grondstoffen, meer hergebruik. Tijdens het project 'Circulariteit in Banden Oosterhout' zochten en vonden MNEXT, CoE BWNO en de gemeente Oosterhout een relatief eenvoudige manier waarop gemeenten milieuwinst kunnen behalen, door fietsbanden en minicontainerbanden te hergebruiken in plaats van te verbranden.
12 mei 2023
Wachten op nieuwe regelgeving is geen optie
De pyrolysetechnologie is een effectieve oplossing voor het recyclen van vervuilde en samengestelde plastic reststromen die tot dusver niet gerecycled konden worden. Echter, de opschaling van deze technologie wordt tegengewerkt door belemmerende wet- en regelgeving. Dat moet en kan anders, betogen de partners van het PyroCHEM project, in navolging van het rapport ‘End of Waste’ dat Ecomatters in opdracht van Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) schreef.
20 april 2023
Achterhaald en belemmerend: de strijd tegen wet- en regelgeving
De pyrolysetechnologie is een effectieve oplossing voor het recyclen van vervuilde en samengestelde plastic reststromen die tot dusver niet gerecycled konden worden. Echter, de opschaling van deze technologie wordt tegengewerkt door belemmerende wet- en regelgeving. Dat moet en kan anders, betogen de partners van het PyroCHEM project, in navolging van het rapport ‘End of Waste’ dat Ecomatters in opdracht van Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) schreef.
18 april 2023
Jawel, wij hebben iets aan elkaar
Aangenaam kennis te maken stakeholder! Jawel, het feit alleen al dat je dit leest maakt je namelijk een stakeholder van ons. Het SPRONG Living Ecosystem programma heeft als één van zijn doelen om interactie met verschillende groepen stakeholders te stimuleren en faciliteren. Alles ten behoeve van samenwerking en impact op de biobased transitie.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close